Opnieuw op de bres voor niet wisselen medicijnen

In een brief aan de Tweede Kamer vragen de 16 samenwerkende patiëntenorganisaties (waaronder SON) opnieuw aandacht voor het onnodig wisselen van medicijnen door patiënten. Dit initiatief vindt plaats onder de koepel van Patiëntenfederatie Nederland en in samenwerking met KBO-PCOB en Ieder(in). Deze brief is ingebracht voor het overleg van de Tweede Kamer over het Geneesmiddelen- en hulpmiddelenbeleid op 15 oktober a.s.

Medische noodzaak op recept

Uit herhaald onderzoek blijkt dat veel patiënten er niet op kunnen vertrouwen dat zij het voor hen noodzakelijke (merk) medicijn krijgen¹. Wisselen van merk medicijnen kan tot ernstige gezondheidsrisico’s leiden². Daarom willen de (patiënten)organisaties dat er niet van medicijn mag worden gewisseld als de voorschrijver op het recept “Medische Noodzaak” heeft gezet.

Uit de brief: “De wet- en regelgeving is wat ons betreft helder. In situaties waarbij er sprake is van gezondheidsrisico’s schrijft een arts ‘Medische Noodzaak’ op het recept. Zodat een specifiek merk verstrekt wordt. Het voorschrift van de voorschrijver/arts is dus leidend. In de praktijk lijken er echter allerlei (contract)afspraken te zijn die dit principe doorkruisen³. Hierdoor wordt de patiënt vaak eerst van het kastje naar de muur gestuurd of hij krijgt het voor hem noodzakelijk medicijn helemaal niet.”

Om dit soort situaties te voorkomen willen briefschrijvers dat de minister voor eens en voor altijd regelt hoe het zit met medische noodzaak.

SON vecht voor plek op niet-wissellijst

Sinds 2018 hebben Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de gezamenlijke patiëntenorganisaties ook hard gestreden voor een bindende lijst met medicijnen die niet gewisseld mogen worden. SON wil dat levothyroxine een plek krijgt op de lijst. Na anderhalf jaar overleg strandde het overleg door gebrek aan draagvlak. De minister heeft inmiddels het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) opdracht gegeven om een lijst ‘niet wisselen’ samen te stellen. De verwachting is dat de lijst eind dit jaar wordt gepubliceerd.

 

1 Rapport ‘Wisselen medicijnen en medische noodzaak’, Patiëntenfederatie Nederland, mei 2020 (pdf)
2 Factsheet ‘Knelpunten bij het wisselen van medicijnen zonder medische reden’, 2018 (pdf)
3 Wisselen van medicijnen naar andere merk of generiek en Medische noodzaak, website Longfonds

 

Brief aan de Tweede Kamer

Wisselen van medicijnen in de media

Bekijk de uitzending over het wisselen van medicijnen
Uitzending van De Monitor – KRO/NCRV – op maandagavond 9 november 2020.
Lijst met niet-wisselbare medicijnen moet eind dit jaar compleet zijn: “Er moeten heldere afspraken komen over de bekostiging”, 10 oktober 2020

Terugkijken, -luisteren en -lezen