Oproep deelname onderzoek behandelkeuze schildklierziekten

Wat vinden patiënten belangrijk bij het maken van een keuze tussen verschillende schildklierbehandelingen? Dit wil SchildklierNetwerk onderzoeken voor:

  • de ziekte van Graves
  • een schildklierknobbel (nodus)

Het doel van het onderzoek is dat artsen patiënten beter kunnen ondersteunen bij het maken van deze belangrijke keuze.

Wie kan deelnemen?

De mogelijkheid tot deelname is gesloten. Er zijn voldoende aanmeldingen.

Jij kunt meedoen met het onderzoek als bij jou in het afgelopen jaar de ziekte van Graves is ontdekt of in het afgelopen jaar is teruggekeerd. Of als je nu of in het verleden een schildkliernodus hebt (gehad).

Hoe?

We vragen je eenmalig een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Deelname is anoniem. Via de website www.schildklierkeuze.nl kun je meedoen met het onderzoek.

Ga naar de website schildklierkeuze.nl


Over SchildklierNetwerk

In het SchildklierNetwerk, een samenwerkingsverband tussen 11 regionale ziekenhuizen in Zuid-West Nederland en het Erasmus MC, delen dokters uit verschillende ziekenhuizen en van meerdere medische specialismen hun kennis en expertise met elkaar rondom de zorg aan patiënten met een (bij) schildklierziekte. Tevens is de samenwerking met het LUMC geïntensiveerd, wat leidt tot een nog groter verzorgingsgebied van het SchildklierNetwerk.