Oproep deelname onderzoek rol darmbacteriën

NB. Deelnamecriteria zijn aangepast.

Prof. dr. Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog, en arts-onderzoeker Aline Fenneman, beiden verbonden aan Amsterdam UMC, locatie AMC, zijn gestart met onderzoek naar de rol van (dunne) darmbacteriën op het afbraakproces van de schildklier. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat door het inbrengen van gezonde donor feces oplossing (poep) de darmbacterie-samenstelling en tevens ook de lichaamsstofwisseling tijdelijk veranderd kan worden.

Rol van de darmflora op ontstaan trage schildklierfunctie

In dit onderzoek wordt gekeken wat het langdurige effect van het veranderen van de darmbacterie-samenstelling is op het schildklierfalen en immuun-status bij recent gediagnosticeerde subklinische hypothyreoïdie patiënten. De uitkomsten van dit onderzoek zouden van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe medicatie tegen hypothyreoïdie.

Dit is het eerste onderzoek in de wereld naar de rol van darmbacteriën bij het ontstaan van hypothyroïdie. Het onderzoek is door prof. Nieuwdorp gepresenteerd tijdens het Kenniscongres van SON op 25 mei 2019.

Deelname aan het onderzoek

pagina 1 van de infographic darmonderzoek
Klik voor vergroting

Patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek voldoen aan de volgende voorwaarden (cursief betreft aangepaste criteria):

  • Diagnose subklinische hypothyroïdie (trage schildklier)
  • Diagnose in de afgelopen twee jaar
  • Lab-waarden:  TSH vanaf 8 mE/L; Vrij T4 binnen normaalwaarden
    (9-24 pmol/L)
  • Geen of kort gebruik levothyroxine (alleen als proefbehandeling)
    Zie voor overige voorwaarden de infographic.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Amsterdam UMC, locatie AMC door prof. dr. Max Nieuwdorp in samenwerking met drs. Aline Fenneman en prof. dr. Eric Fliers (MAR-lid SON). Aanmelden kan tot en met 2022.

Voor deelnemers aan het onderzoek is een vergoeding van € 400 beschikbaar.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in (deelname aan) dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend internist of met de studie-arts van het IMITHOT-onderzoek, drs. A.C. Fenneman, a.fenneman@amsterdamumc.nl

Lees meer over deelname aan het darmonderzoek