Oproep deelname onderzoek rol darmbacteriën

Prof. dr. Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog Amsterdam UMC, locatie AMC, is gestart met onderzoek naar de rol van (dunne) darmbacteriën op het afbraakproces van de schildklier. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat door het inbrengen van gezonde donor feces oplossing (poep) de darmbacterie-samenstelling en tevens ook de lichaamsstofwisseling tijdelijk veranderd kan worden.

Nieuwe medicatie tegen hypothyreoïdie?

In dit onderzoek wordt gekeken wat het langdurige effect van het veranderen van de darmbacterie-samenstelling is op het schildklierfalen en immuun-status bij recent gediagnosticeerde subklinische hypothyreoïdie patiënten. De uitkomsten van dit onderzoek zouden van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe medicatie tegen hypothyreoïdie.

Dit is het eerste onderzoek in de wereld naar de rol van darmbacteriën bij het ontstaan van hypothyroïdie. Het onderzoek is door prof. Nieuwdorp gepresenteerd tijdens het Kenniscongres van SON op 25 mei jl.

Deelname aan het onderzoek

Patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • diagnose subklinische hypothyroïdie (trage schildklier)
  • diagnose in het afgelopen jaar
  • geen gebruik van schildklierhormoon
  • lab-waarden:  TSH > 10; Vrij T4 > 10; positief op anti TPO

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Amsterdam UMC, locatie AMC door prof. dr. Max Nieuwdorp in samenwerking met drs. Aline Fenneman en prof. dr. Eric Fliers (MAR-lid SON).

Voor deelnemers aan het onderzoek is een vergoeding van € 400 beschikbaar.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in (deelname aan) dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend internist of met de studie-arts van het IMITHOT-onderzoek, drs. A.C. Fenneman, a.c.fenneman@amc.uva.nl.

Meer lezen over het darmonderzoek