Patiëntenorganisaties luiden noodklok over financiering

De koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Ieder(in) en MIND  luiden de noodklok over de stagnerende financiering van patiënten- en cliëntenorganisaties (de PG-beweging). De drie organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. SON heeft, als lid van PFN, een ondersteuningsbrief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor VWS om dit initiatief kracht bij te zetten. Donderdag a.s. praat de kamer over de zorg.

Beroep op PG-beweging steeds groter

Het kabinet heeft veel plannen waarbij zij rekent op volwaardige inbreng van patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers. Nieuwe beleidsdoelen zijn onder meer Juiste zorg op de juiste plek, preventie en passende zorg. Dit vergt extra inzet vanuit de PG-beweging, maar de benodigde financiële middelen zijn niet begroot. De koepelorganisaties verwachten al op korte termijn een gebrek aan financiering voor de veelheid aan taken die de PG-beweging de komende jaren wacht.

De drie koepels vragen de Tweede Kamer er bij het kabinet op aan te dringen dat de financiering van de patiëntenbeweging blijvend wordt geregeld en meegroeit met het beroep dat op de beweging wordt gedaan.

Bron: nieuwsbericht Patiëntenfederatie Nederland, 10 maart 2022

Meer lezen:
Kamerbrief ‘Inzet op betere positie en financiering PG-beweging is nodig’
Ondersteuningsbrief Schildklier Organisatie Nederland