Schildklieraandoeningen en complementaire zorg

Graag nodigt Schildklier Organisatie Nederland je uit om deel te nemen aan een enquête over schildklieraandoeningen en complementaire zorg. Hiermee wordt bedoeld aanvullende zorg die beschikbaar is, en die gegeven wordt naast de reguliere zorg. Denk aan mindfulness, yoga, vitaminen en mineralen, kruiden, massage, accupunctuur, aromazorg, diëten, Reiki, osteopathie, etc.

Achtergrond

Mensen met een schildklieraandoening kunnen klachten hebben, ook na een behandeling, zoals ernstige vermoeidheid, gewrichts- en/of spierpijn, angst, depressieve gevoelens, concentratie- en slaapproblemen. Als een behandeling (nog) onvoldoende effectief is of men ondervindt gevolgen van een ziekte of behandeling (zoals bij schildklierkanker), gaat men vaak zoeken naar manieren om de klachten te verminderen of om er beter mee om te kunnen gaan. Ook willen velen weten wat ze ‘zelf kunnen doen’ om zo goed mogelijk te leven met hun schildkieraandoening. Dat geldt voor mensen die niet én wel goed zijn ingesteld op medicatie.

Een ondoorzichtig woud

Als je gaat ‘zoeken’ kom je al snel in de alternatieve en/of complementaire (internet-)wereld terecht waar zin en onzin door elkaar staan, vaak commercieel gedreven. Schildklier Organisatie Nederland zou mensen met een schildklieraandoening graag handvatten willen kunnen bieden zodat men inzicht heeft in veilige en bewezen effectieve complementaire behandelingen. We gaan onderzoeken of dit wenselijk en haalbaar is.

Tot nu toe is het uitgangspunt van SON dat informatie die wij naar buiten brengen gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderbouwde bronnen en reguliere gezondheidszorg (Schild magazine). Bij deze zoektocht richten we ons op complementaire (aanvullende) zorg.

Enquête schildklieraandoeningen en complementaire zorg

Een eerste stap in dit traject is een inventarisatie onder mensen met een schildklieraandoening om te kijken in hoeverre complementaire zorg een rol speelt in het leven van schildklierpatiënten en op welke wijze.

Hierbij nodigen we je uit mee te werken aan dit onderzoek door een korte enquête in te vullen. Ook als je geen ervaring hebt met complementaire zorg zijn we geïnteresseerd in jouw antwoorden.

Ga naar de vragenlijst