Start september schildklierkankermaand

September is de jaarlijkse schildklierkankermaand! Dé maand om extra aandacht te geven aan deze zeldzame kankersoort en de impact ervan.

Overlevingskans schildklierkanker gestegen

Gelukkig was er recent goed nieuws: de 5-jaarsoverleving* voor mensen met kanker is gestegen, ook voor mensen met schildklierkanker.

Des te meer reden om bewust stil te staan bij het leven met de gevolgen van schildklierkanker. In september verschijnt Schildklier Organisatie Nederland wekelijks met een ander thema in de sociale media met achtergronden, verhalen, weetjes, etc.

Lotgenotencontactbijeenkomst

Met als klap op de vuurpijl een fysieke lotgenotencontactmiddag op zaterdag 24 september a.s. Op het programma staan onder andere een presentatie van prof. dr. Romana Netea-Maier (internist-endocrinoloog in Radboud UMC) en een presentatie van Marika Porrey, voorzitter van de werkgroep Schildklierkanker van SON. Aanmelden kan via de link in de agenda. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

Werkgroep schildklierkanker

De werkgroep schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland (SON) is een actief gezelschap. De werkgroep:

  • organiseert lotgenotencontact en (online)informatiebijeenkomsten, onder meer over re-integratie naar werk
  • faciliteert een besloten Facebookgroep voor (ex-)schildklierkankerpatiënten
  • ontwikkelde een visiedocument ‘Expertzorg voor schildklierpatiënten’
  • realiseert kennisontwikkeling over schildklierkanker en behandeling
  • onderhoudt contacten met expertisegroepen, gespecialiseerde ziekenhuizen en artsen en collega-organisaties nationaal en internationaal
  • wordt regelmatig betrokken bij onderzoek naar schildklierkanker
*Overleving kankerpatiënten stijgt maar niet bij alle kankersoorten, IKNL 2022