Studie T3/T4-combinatietherapie

Het onderzoek naar de T3/T4-combinatietherapie is begonnen. Er is een uitgebreide studiewebsite, met informatie over het onderzoek en hoe je kunt meedoen aan het onderzoek. Bij de meeste patiënten kan een te traag of niet werkende schildklier (hypothyreoïdie) goed behandeld worden met schildklierhormoon (levothyroxine). Ongeveer 15% van de patiënten houdt echter verschillende klachten, ondanks dat de bloedwaarden normaal zijn. Deze klachten zijn met name vermoeidheid, maar ook concentratie- en geheugenproblemen, depressieve klachten en maag/darm-, spier-, en gewrichtsklachten, wat leidt tot een verminderde kwaliteit van leven.

Doel

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het toevoegen van het schildklierhormoon T3 aan de T4 (levothyroxine) therapie de klachten van vermoeidheid en eventuele andere klachten kan verminderen.

Daarnaast wordt onderzocht of er bepaalde eigenschappen zijn die bepalen of iemand wel of niet reageert op deze therapie. Zodat in de toekomst mogelijk beter van tevoren voorspeld kan worden wie wel of geen voordeel van deze T3/T4-combinatietherapie zal hebben.

Voor Schildklier Organisatie Nederland (SON) is de start van de T3-4-Hypo trial, zoals het onderzoek officieel heet, een belangrijk moment. Dit onderzoek staat namelijk boven aan onze Kennisagenda. Dit is een lijst van gewenste onderzoeken samengesteld op basis van de wensen van schildklierpatiënten zelf én in samenwerking met onderzoekers. SON heeft enthousiast meegewerkt aan de voorbereiding van deze studie en zal ook de komende jaren nauw betrokken zijn en aandacht besteden aan de voortgang en – uiteindelijk – de uitkomsten van het onderzoek.

Voor wie

  • Patiënten van 18 jaar of ouder met hypothyreoïdie (traag werkende schildklier), die de afgelopen 6 maanden behandeld zijn met levothyroxine met ten minste de laatste 3 maanden normale TSH waarden in het bloed.
  • Daarbij moet er sprake zijn van ernstige vermoeidheidsklachten met een grote negatieve invloed op het dagelijks leven gedurende de laatste 6 maanden, eventueel in combinatie met andere klachten.
  • De hypothyreoïdie mag niet al vanaf de geboorte/eerste levensjaren bestaan, of veroorzaakt zijn door een hypofyse afwijking, schildklieroperatie, behandeling met radioactief jodium of medicijnen.

Er zijn meer regels voor deelname. Op de studie-website T3-4-Hypo trial staat informatie voor zowel patiënten als artsen.

Deelnemende ziekenhuizen

Het Erasmus MC in Rotterdam (coördinerend centrum) start nu als eerste met het aannemen van patiënten voor deelname aan de studie. De overige 14 deelnemende ziekenhuizen volgen (naar beneden scrollen op studie-site).

Deelnemen aan het onderzoek?

Als je wilt deelnemen aan het onderzoek, neem dan contact op met je behandelend arts. Je kunt deze flyer meenemen. Jouw arts kan dan op de studie-website T3-4-Hypo trial de informatie bestemd voor artsen lezen om te kijken of je inderdaad in aanmerking komt.
NB. Op dit moment kun je nog alleen in het Erasmus MC terecht.

Ga naar de studie-website