Te weinig oog voor chronisch zieken op het werk

Veel mensen met een chronische aandoening hebben moeite om hun werk goed te doen. En werkgevers hebben vaak geen idee welke mogelijkheden er zijn om mensen met een aandoening beter te ondersteunen om hen aan het werk te houden. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland (PFN) in een Brief aan de Tweede Kamer, bedoeld voor het debat eind oktober over de begroting van Volksgezondheid voor 2020. De koepelorganisatie PFN vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties, waaronder SON.

Patiëntenfederatie Nederland vraagt voor twee punten aandacht:

  • de relatief slechte inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte of een beperking door bijkomende kosten als gevolg van hun ziekte en stapeling van extra kosten
  • beter gebruik maken van ervaringen van verzekerden bij het zorginkoopproces

Meer bekendheid regelingen over werk en ziek zijn noodzakelijk

“In de begroting zien we onvoldoende aandacht voor chronisch zieke werkenden”, stelt de Patiëntenfederatie vast en verwijst hierbij naar diverse onderzoeken. Zo laat eigen onderzoek zien dat 63% van de werknemers met een chronische aandoening knelpunten ervaart in de huidige baan:

  • ze krijgen onvoldoende ondersteuning van de leidinggevende
  • verrichten werk niet op hun niveau
  • ervaren onbegrip bij collega’s en werkgever

Werkgevers onbekend met regelingen

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel werkgevers niet bekend zijn met bestaande regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Het betreft hier:

  • de no-riskregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en
  • de korting op sociale verzekeringen

Werkgevers bieden weinig ruimte voor aanpassen werk

Onderzoek van TNO laat zien dat slechts 2% van de werkgevers omscholen naar een andere baan of functie mogelijk maakt. Terwijl in het onderzoek van de Patiëntenfederatie 32% van de werkenden aangeeft dit nodig te hebben om knelpunten op het werk op te lossen.

De federatie pleit voor meer bekendheid aan regelingen en tools voor aanpassingen van het werk, de werkplek, werktijden en benodigde (om)scholing. Zodat meer mensen met een chronische aandoening goede ondersteuning krijgen en kunnen werken.

Brief aan de Tweede Kamer

 

Bron: nieuwsbericht Patiëntenfederatie Nederland ‘Stapeling zorgkosten en werk voor chronisch zieken nog steeds groot probleem’, 15 oktober 2019