jaarverslag 2017

Eind juni heeft het bestuur van SON het jaarverslag 2017 vastgesteld, bestaande uit een bestuursverslag en de jaarrekening. Ook in 2017 lag de nadruk van de belangenbehartiging op medicatie, zoals de Thyraxtekorten en de strijd tegen het onnodig wisselen van medicijn.

SON heeft zich sterk…

> Lees meer

Tegen het einde van juni, mooi op tijd voor de vakantie, valt het 2e kwartaalnummer 2018 van ons magazine Schild al weer in de bus.

In de nieuwe Schild kunt u, naast de vaste rubrieken, onder meer lezen over:

  • Ziekte van Graves, de slok en een jong kind?
    Daphne Gäde vertelt over de…

> Lees meer

week van de schildklier presentaties

Tijdens de week van de Schildklier zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd in het land, in samenwerking met de ziekenhuizen.

Het thema 'Optimaal instellen' was een schot in de roos. De animo voor de voorlichtingsbijeenkomsten was enorm. De meesten waren in zeer korte tijd…

> Lees meer

Robin Peeters

Prof. dr. Robin P. Peeters gaat in op het thema van de Week van de Schildklier 'Optimaal instellen luistert nauw' (14-18 mei). Prof. Peeters is internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam en lid van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON.

In Nederland worden ruim…

> Lees meer

medicijnwissel

Met 14 patiëntenorganisaties doet Schildklier Organisatie Nederland (SON) een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen.

Gezondheidsklachten

Medicijnwisselingen…

> Lees meer