Opzeggen als donateur

Het donateurschap loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen als donateur dien je voor 1 november te doen. Zonder afmelding gaan wij ervan uit dat je je jaarlijkse bijdrage continueert, waarvoor heel veel dank.
Bij tussentijdse opzeggingen brengen wij je de bijdrage voor het lopend jaar in rekening in verband met lopende verplichtingen, zoals het magazine Schild. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen van deze regel af te wijken.

Opzeggen kan gedaan worden:

  • per post: Schildklier Organisatie Nederland, Postbus 60, 3940 AB DOORN
  • via deze link

Vermeld hierbij ook je lidmaatschapsnummer om persoonsverwisselingen te voorkomen. We zouden het op prijs stellen als je in het formulier de reden van opzeggen zou willen opnemen.

Voor klachten kun je eventueel ook het klachtenformulier invullen.