De schildklier quiz

Welkom bij de Schildklier quiz!

Check je kennis over de schildklier!
Na het versturen van je antwoorden zie je meteen je score. Bij elke vraag krijg je het juiste antwoord en een kort filmpje als toelichting.

Vraag 1: Wat doet de schildklier?

Vraag 2: Hoeveel mensen met een schildklieraandoening zijn er in Nederland?

Vraag 3: Hoe werkt de schildklier?

Vraag 4: Wat kan er mis zijn met de schildklier?

Vraag 5: Welke klachten horen bij een te langzaam werkende schildklier?

Vraag 6: Welke klacht hoort NIET bij een te snel werkende schildklier?

Vraag 7: Je slikt levothyroxine en houdt klachten. Wat kun je doen?

Vraag 8: Wat is belangrijk bij bloedprikken bij levothyroxine?

Vraag 9: Een schildklierontsteking na de bevalling wordt vaak aangezien voor …?

Vraag 10: Is het zinvol om extra jodium in te nemen?

Vraag 11: Wat zijn oorzaken van congenitale hypothyreoïdie (CHT)?

Vraag 12: Wat is een optimale TSH-waarde?

Vraag 13: Hoe worden schildklierknobbels behandeld?

Vraag 14: Welke factoren kunnen de oogziekte van Graves verergeren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Vraag 15: Heeft een schildklieraandoening invloed op je spieren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ben je klaar? Klik op Bekijk het resultaat en je ziet daarna meteen je score met bij elke vraag het juiste antwoord en een kort filmpje als toelichting.