Financiën

SON verzorgt informatie-avonden en lotgenotencontact, geeft brochures en een magazine uit en houdt een website online. Daarnaast draagt de stichting bij aan wetenschappelijk onderzoek. De gelden die alle activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland mogelijk maken, zijn afkomstig van:

  • Donateurs – jaarlijkse bijdrage en extra bijdrage
  • Subsidie
  • Schenkingen en nalatenschappen

De bronnen van financiering hebben geen invloed op de redactionele inhoud van de website.

ANBI
SON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkings- respectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateurgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Lees hier meer over de ANBI publicaties.

 

Donateurs

Schildklier Organisatie Nederland heeft bijna 10.000 donateurs. Voor 2020 vragen wij een bijdrage van € 36,00 (bij  factuurbetaling); bij automatische incasso € 34,80 per jaar of € 2,90 per maand.

Meer lezen

 

Subsidie / Fonds PGO

Schildklier Organisatie Nederland ontvangt de laatste jaren een bedrag subsidie van Fonds PGO. Dit draagt bij aan de doelstellingen van de stichting. Sinds 2010 wordt de subsidie jaarlijks verminderd, dit is beleid van de overheid.

Schenken en nalaten

SON ontvangt schenkingen en wordt incidenteel opgenomen in een nalatenschap.

De website www.schildklier.nl, Schild magazine (kwartaalblad van SON) en voorlichtingsmaterialen van Schildklier Organisatie Nederland tonen geen enkele vorm van advertenties.

Meer informatie