SON Kaderdag vrijwilligers

Op 19 maart 2022 vond de jaarlijkse Kaderdag plaats. Een dag voor alle (aspirant) vrijwilligers die zich inzetten voor SON. Om hen daarvoor te bedanken! En een dag waarin highlights aan de orde komen, ontwikkelingen binnen SON én de vrijwilligers het woord krijgen. Erg leuk om de verschillende werkgroepen van SON zélf te horen vertellen over hun activiteiten het afgelopen jaar. Informatief én inspirerend.

Bestuursvoorzitter Anneke Wijbenga informeerde ons over statutaire veranderingen vanwege een wetswijziging en directeur Marlies Mohr presenteerde de hoofdlijnen van het nieuwe visiedocument ‘Schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief’. Dit concept gaat de komende weken doorontwikkeld worden met input van de vrijwilligers en relevante partijen.

Dr. Edward Visser, internist-endocrinoloog, van het Erasmus MC en voorzitter van de medisch-wetenschappelijke adviesraad (MAR), praatte ons bij over relevante onderwerpen als referentiewaarden en de wijze waarop het Erasmus MC regionaal samenwerkt in het Schildklier Netwerk.

In kleine groepen spraken we over psychische gevolgen van schildklieraandoeningen. Om ervaringen uit te wisselen en ervaringskennis te verzamelen. Deze kunnen weer ingezet worden bij de voorbereiding van de Week van de Schildklier.

Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen-Zeist


Help je mee?

Wil jij zelf ook meehelpen binnen onze patiëntenorganisatie? Kijk dan eens op deze pagina van onze website: Word vrijwilliger »