Werkgroep mannen

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is de Werkgroep mannen gestart voor mannen met een schildklierenaandoening.

De werkgroep richt zich op de volgende doelen:

  • het inventariseren van problematiek die specifiek bij mannen met een schildklieraandoening voorkomt.
  • het bundelen van kennis over mannenproblemen door een schildklieraandoening en/of behandeling.
  • bewustmaking dat schildklieraandoeningen vaker voorkomen bij mannen dan gedacht, gericht op publiek en huisartsen.
  • het faciliteren van lotgenotencontact sec voor mannen, online of fysiek.
  • het bundelen van ervaringen met schildklierenproblematiek en behandeling.
  • het ontwikkelen van contacten met zorgverleners die meer kennis en ervaring hebben met mannen met schildklierproblematiek.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de activiteiten voor mannen of wil je meedenken met de mannengroep wat en hoe aan te pakken? Meld je dan aan via vrijwilligers@schildklier.nl