Organisatie

Vrijwilligers van Schildklier Organisatie Nederland maken deel uit van:

De MAR (Medisch-wetenschappelijke Adviesraad) geeft de vrijwilligers advies, beantwoordt medische en medisch-wetenschappelijke vragen en controleert teksten van website en voorlichtingsmaterialen.