Financiën

Schildklier Organisatie Nederland (SON) verzorgt informatieavonden en lotgenotencontact, geeft brochures en een magazine uit en houdt een website online. Daarnaast draagt de stichting bij aan wetenschappelijk onderzoek. De gelden die alle activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland mogelijk maken, zijn afkomstig van:

  • Donateurs – jaarlijkse bijdrage en extra bijdrage
    SON heeft bijna 10.000 donateurs. Voor 2021 vragen wij een bijdrage van € 36,00 per jaar of € 3,00 per maand bij betaling per automatische incasso (dit bedrag is € 38,00 per jaar bij factuurbetaling). 
  • Subsidie
    SON ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag van Fonds PGO. Deze subsidie draagt bij aan de doelstellingen van de stichting. Sinds 2010 wordt de subsidie jaarlijks verminderd, vanwege het beleid van de overheid.
  • Schenkingen en nalatenschappen
  • Sponsoring
    In 2020 is  sponsoring verkregen voor de herdruk van de brochure schildklierkanker en voor het congres voor schildklierkankerpatiënten.

De bronnen van financiering hebben geen invloed op de redactionele inhoud van de website. Tevens bevatten de website, het Schild Magazine en de voorlichtingsmaterialen van SON geen enkele vorm van advertenties.

Lees hier de jaarstukken >>