Missie

Schildklier Organisatie Nederland zet zich in voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten.

SON is:

  • Een door patiënten en betrokkenen gedragen samenwerkingsverband
  • Dat streeft naar (h)erkenning en zichtbaarheid van schildklieraandoeningen

SON wil:

  • Van symptoombestrijding naar oplossingen
  • Stimuleren van patiënten, betrokkenen en instanties om zelf tot actie te komen

Kernactiviteiten:

  • Kennisplatform
  • Belangenbehartiging
  • Lotgenotencontact / informatieverstrekking

Lidmaatschappen

Schildklier Organisatie Nederland is lid van de: