Vacature directeur

Vanwege vertrek van de huidige directeur is Schildklier Organisatie Nederland op zoek naar een geschikte opvolger voor 24 uur per week.

Functieprofiel

Over Schildklier Organisatie Nederland

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is dé patiëntenorganisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder.

SON is een middelgrote patiëntenorganisatie met bijna 10.000 donateurs, een klein team betaalde medewerkers en ruim 70 (ervaringsdeskundige) vrijwilligers.

SON streeft naar een goede kwaliteit van leven voor mensen met een schildklieraandoening en focust daarbij op goede medische zorg en ondersteuning in het dagelijks leven. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie, faciliteren van onderlinge patiëntencontacten en belangenbehartiging. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte van haar achterban. Met de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad zoekt SON continue naar verbetering en innovaties en investeert in (schildklier)onderzoek.

Collectieve belangenbehartiging is een kernactiviteit van SON. Ze is een gewaardeerd gesprekspartner van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere relevante organisaties op het gebied van gezondheidszorg. Daar waar nodig, werkt ze samen met andere patiëntenorganisaties.

Speerpunten van SON in de naaste toekomst zijn het door ontwikkelen van online informatievoorziening, zoveel mogelijk ondersteund door beeld (webinar, video en infographics) en (online-)patiëntencontact. Ook wil SON zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een patiëntenorganisatie die wordt ervaren als ‘de club waar je bij wilt horen’. Een club met veel oog voor wat leeft bij de doelgroep, met veel persoonlijke inbreng en interactie.
De nieuwe directeur krijgt hierbij een leidende rol.

Taken

 • Ontwikkelt beleid samen met het Bestuur en is secretaris van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR),
 • Realiseert jaarplan met klein team en team vrijwilligers,
 • Zorgt voor een gezonde financiële basis met inbreng van donateurs en subsidies,
 • Behartigt de belangen van onze doelgroep (patiënten participatie, geneesmiddelenbeleid, financiën, zorgverzekering etc.),
 • Verkent samen met het Bestuur de verbreding naar kwaliteit van leven (werk, voeding, leefstijl) als aanvulling op de reguliere zorg met medicatie, om mensen met een schildklieraandoening te helpen om volwaardig mee te doen in de samenleving,
 • Draagt zorg voor o.a. het (laten) organiseren van bijeenkomsten en webinars, subsidieaanvragen, projectmanagement, participeert in externe overleggen i.h.k.v. belangenbehartiging, geeft leiding aan landelijke werkgroepen, denkt mee over internationale zaken etc.
 • Heeft een signalerende functie en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Functie-eisen en competenties

 • Managementervaring in belangenbehartiging: ervaring met het aansturen van organisaties met vergelijkbare dynamieken, processen en structuren als SON en kan op verschillende niveau’s opereren (strategisch, tactisch en hands-on),
 • Relevant netwerk: bijvoorbeeld met partijen in de zorg als zorgverzekeraars, Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland etc.
 • Verbindend leidinggeven aan een klein team van professionals en een grote groep vrijwilligers in het land. Resultaatgericht, zakelijk maar ook hart voor de menselijke maat,
 • Uitstekende sociale vaardigheden: op het gebied van motiveren, analyseren en het snel vormen van een mening bij het aansturen van het kleine team en de vrijwilligers en het voeren van besprekingen met externe instanties. Communicatief sterk en met een luisterend oor voor vrijwilligers en donateurs,
 • Boegbeeld voor de organisatie en treedt (pro)actief op,
 • Marketingkennis en -ervaring: heeft kennis van en ervaring met marketing van goede doelen organisaties. Kent de speciale dynamiek voor dit soort van organisaties in de markt.

Structuur

SON is een stichting en de directeur legt verantwoording af aan het Bestuur.
De directeur ondersteunt het Bestuur en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten.

Aanbod

Wij bieden een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Het betreft een functie voor 24 per week/0,6 fte. De bezoldiging sluit aan bij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
SON heeft een kantoorruimte bij Het Ondersteuningsburo (HOB) voor patiëntenorganisaties, Stationsstraat 79 G in Amersfoort.
De directeur komt in dienst van HOB en wordt volledig gedetacheerd aan SON, evenals een aantal medewerkers ter ondersteuning.

Procedure

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een sollicitatiebrief met beknopt cv vóór 31 december 2020 naar de directeur van het HOB Erik Thier via de website: www.ondersteuningsburo.nl/vacature.
Voor vragen over de functie neem telefonisch contact op met de voorzitter van SON: Anneke Wijbenga via 06-53832656.
Voor meer informatie over SON zie deze website.

Download het functieprofiel