Week van de Schildklier 2020

Week van de Schildklier 2020 (25 t/m 29 mei) gaat de boeken in als een bijzondere versie! Schildklier Organisatie Nederland bood in deze onlineversie van de Week van de Schildklier drie activiteiten:

> webinar ‘optimaal instellen’ + dossier optimaal instellen
> online jongerencontact
> extra telefoondiensten van de Schildkliertelefoon

 

Over het webinar ‘Optimaal instellen’

We merken tijdens bijeenkomsten, via mails en de facebookgroepen dat veel mensen worstelen met het proces van instellen op schildklierhormoon (levothyroxine). En dan vaak ook discussie hebben met hun behandelaar over ‘wat is goed ingesteld zijn?’. Als de bloedwaarden “goed zijn”? Of als je (zoveel mogelijk) klachtenvrij bent, zoals in de medische richtlijnen staat? Er is nog veel winst te behalen.

Daarom organiseerde SON op 25 mei een gratis webinar over het instellen op schildklierhormoon bij een te traag werkende schildklier. Internist-endocrinoloog dr. Charlotte van Noord (Maasstad Ziekenhuis-Rotterdam) licht toe hoe je tot een optimaal resultaat kunt komen en beantwoordt vragen. Interessant voor iedereen die geen of een slecht werkende schildklier heeft of beroepshalve is geïnteresseerd. Dominika Tulp heeft als schildklierpatiënte ruime ervaring met de behandeling met levothyroxine en vertelde hoe zij hiermee omgaat.

Jongeren enthousiast over online bijeenkomst

Twee groepen jongeren met een schildklieraandoening namen op 26 en 27 mei deel aan een online bijeenkomst, samen met enkele leden van de Werkgroep Noord. SON organiseerde voor de eerste keer zo’n online sessie, maar de eerste indrukken zijn zeer positief.

De deelnemers (18-30 jaar) vonden het heel prettig elkaars ervaringen te horen en hoe anderen met bepaalde situaties omgaan. Niet alleen vanwege de herkenning, maar zij hoorden ook veel nieuwe dingen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer medicijnen en werk (keuring, UWV). De behoefte aan meer digitale mogelijkheden kwam naar voren, onder meer in de vorm van online vragen stellen aan (medisch) deskundigen.
De vorm van een online bijeenkomst wordt met name gewaardeerd omdat dit veel minder vermoeiend is dan moeten reizen, naast werk of studie. Bovendien kost het minder tijd. Het medium wordt ook als prettig ervaren.
SON onderzoekt op welke wijze digitale vormen van contact onder jongeren structureel vorm kan krijgen.

telefoon

Veel animo voor Schildkliertelefoon

Het Telefoonteam van SON heeft het aantal uren schildkliertelefoon in de Week van de Schildklier uitgebreid van 8 naar 21 uur, deels ook in de avonduren. Vragen gingen, gezien het Week-thema,  logischerwijs dit keer grotendeels over ‘instellen op schildklierhormoon’. Het telefoonteam heeft 65 vaak intensieve gesprekken gevoerd.

Over Expeditie SON

De geplande ‘Expeditie SON’ ging niet door vanwege de corona-maatregelen en wordt naar verwachting op een ander moment alsnog gehouden. ‘Expeditie SON’ is bedoeld voor jongeren van 18-25 jaar. Te zijner tijd verschijnt een nieuwe oproep.