Geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS)

De herberekening van het GVS per januari 2024 gaat definitief niet door

Op 17 mei 2023 heeft minister Ernst Kuiper van het ministerie van VWS aangegeven definitief af te zien van de voorgenomen herziening die per januari 2024 in werking had moeten treden.

Vanuit patiëntenkoepels, waaronder Patiëntenfederatie Nederland, en beroepsverenigingen, zoals de NHG, LHV en KNMP, is meermaals zwaarwegende kritiek geuit op de plannen om kosten te besparen door het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te moderniseren. De lasten én kosten van deze herberekening zouden namelijk bij patiënten en zorgverleners komen te liggen.

De belangrijkste bezwaren op een rij

  • Patiënten moet meer bijbetalen voor noodzakelijke medicijnen
  • De Leidraad Verantwoord Wisselen komt dan onder druk te staan door de herberekening van het GVS. Om bijbetalen te voorkomen zullen sommige mensen gaan wisselen van merk met mogelijk gezondheidsproblemen.
  • De herijking van tarieven leidt tot hogere zorgkosten en meer werk voor artsen door extra consulten, bloedonderzoek etcetera.

Meer lezen


28 september 2022

Nieuwsbericht Patientenfederatie Nederland (PFN), onderschreven door Schildklier Organisatie Nederland (lid PFN)

Jaar uitstel voor bezuiniging op medicijnen

Minister Ernst Kuipers stelt de voorgenomen bezuiniging op medicijnen met een jaar uit. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het risico van problemen met de beschikbaarheid van medicijnen groter is dan eerder gedacht.

Ambtenaren schatten dat als het plan ongewijzigd doorgaat 6,5 miljoen patiënten moeten gaan bijbetalen, gemiddeld 25 euro per jaar. Dat zou de opbrengst op 162,5 miljoen euro per jaar brengen. Maar de bijbetaling kan voor een patiënt oplopen tot 250 euro per jaar.

De bezuiniging moet 140 miljoen euro opbrengen, voornamelijk omdat de minister verwachtte dat fabrikanten van medicijnen hun prijzen zouden verlagen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Fabrikanten hebben ook te maken met een hoge inflatie en overwegen daarom medicijnen van de Nederlandse markt te halen, eerder dan de prijs te verlagen.

Niemand wilde dit

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie noemt het uitstel verstandig. “Niemand wil het plan zoals het er nu lag”, zegt ze. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Onze leden en wij pleiten hier al heel lang voor.” De Patiëntenfederatie is niet tegen een herziening van het twintig jaar oude vergoedingssysteem, maar wel tegen dit plan. Ze hoopt dat het jaar uitstel leidt tot meer duidelijkheid en minder ongewenste gevolgen voor patiënten.

Die maken zich nu vooral zorgen dat ze straks hun eigen medicijn niet meer krijgen en moeten wisselen van medicijn om aan bijbetaling te ontkomen. Wisselen van medicijn kan voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld omdat patiënten opnieuw aan medicijnen moeten wennen, of last hebben van bijwerkingen.

Geef duidelijkheid

Bovendien zou er pas laat in december duidelijk worden welke medicijnen wel en welke niet zonder bijbetaling te krijgen zouden zijn. Die tijd is te kort om mensen goed voor te lichten, vindt de federatie.

Minister Kuipers erkent dat nu ook. In de brief aan de Kamer schrijft hij dat het niet mogelijk is voor alle problemen een oplossing te zoeken “in de korte tijd die nog beschikbaar is tot 1 januari 2023. Daarom heb ik de ingangsdatum heroverwogen.”

Kuipers wil de modernisering nu op 1 januari 2024 laten ingaan en het jaar tijdwinst gebruiken om tot goede afspraken met het veld te komen.

Meer lezen