Traject Verantwoord wisselen medicijnen

September 2021

logo medicijnwisselPatiēntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en KNMP (apothekers) hebben het initiatief genomen om alsnog gezamenlijk een leidraad Verantwoord Wisselen medicijnen vast te stellen. Begin 2020 bleek het niet mogelijk om tot volledige overeenstemming te komen en goede werkafspraken met elkaar te maken. Nu is er dus een nieuwe poging om met een leidraad duidelijk te maken wanneer je niet wisselt en hoe de begeleiding er uit moet zien, als er wel een wisseling plaatsvindt.

Betrokken partijen

Naast Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en KNMP zijn betrokken de   vertegenwoordigers van de voorschrijvers (huisartsen en medisch specialisten) en een VWS-toehoorder. Namens patiënten nemen deel: Marlies Mohr (SON), Judith van der Vloed (Harteraad), Iris Koopmans (Reuma Nederland), Menne Scherpenzeel (Crohn en Colitis NL) en Jan Benedictus (Patiëntenfederatie Nederland).

Deze bijeenkomst en ook de vervolgbijeenkomsten worden begeleid door Common Eye, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerking.

Planning

De zomervakantieperiode is benut om zoveel mogelijk ‘gezamenlijke feiten’ te verzamelen. Hoe vaak wordt er gewisseld, hoe verloopt de toepassing van ‘medische noodzaak’, enzovoort. Inmiddels hebben 3 overleggen plaatsgevonden. Begin oktober volgt de 4e sessie waar alles definitief moet worden, gevolgd door de afrondende sessie op 28 oktober. Met als resultaat een gezamenlijk gedragen leidraad.

Eén waarbij er ook duidelijkheid moet zijn over de lijst niet wisselen/wisselen ongewenst. Eind maart publiceerde het CBG de lijst ‘wisselen ongewenst’. De CBG-lijst is echter niet wettelijk of met vertegenwoordigers van het apothekers, voorschrijvers, zorgverzekeraars en patiënten vastgesteld. De status van de lijst is daardoor onduidelijk. De door het CBG gepubliceerde lijst is dan ook geen vaststaand gegeven en zal in het traject eerst nog besproken worden, zowel wat betreft inhoud van de lijst als het proces van vaststellen.

Meer lezen