In de komende onderdelen (zie submenu) worden de mogelijke onderzoeken die worden gebruikt voor het komen tot een diagnose van de schildklieraandoening uitgebreid besproken. Niet alle onderzoeken zullen bij iedereen altijd en vanaf het begin worden uitgevoerd.

Dat is allereerst afhankelijk van de ernst en aard van de klachten; of de huisarts de diagnose stelt of dat u bent doorverwezen naar de internist; of de klachten afnemen of aanhouden of erger worden; of u extra klachten ontwikkeld; etc..

bloedprikken.jpgBij de richtlijnen kunt u terugvinden hoe de verschillende medische beroepsgroepen hun collega's adviseren om te gaan met klachten, diagnostiek en behandeling, in hun vakgebied.