SON heeft de afgelopen jaren zich ingezet om op te komen voor patiëntenbelangen en aandacht te vragen voor het patiëntenperspectief.

In diverse medische centra zijn schildklierpoliklinieken opgezet. In deze opzet kunnen schildklierpatiënten de diverse specialisten binnen korte tijd bezoeken en wordt er nauw overleg gepleegd tussen de specialisten. Veelal zijn ook verpleegkundig specialisten of gespecialiseerd verpleegkundigen schildklier en/of ervaringsdeskundigen toegevoegd aan het multidisciplinaire team.

SchildklierNetwerk

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan patiënten met een schildklierfunctiestoornis of schildklierkanker. Kijk voor meer informatie op  www.schildkliernetwerk.nl