Article Index

Schildklier

De schildklier speelt ook een belangrijke rol voor, tijdens en na de zwangerschap. Schildklieraandoeningen hebben dus een grote invloed. Zowel wat betreft het verloop van de zwangerschap als de ontwikkeling van het kind.

In de brochure Schildklier en Zwangerschap (hier te bestellen) vindt u informatie over de functie van de schildklier, over de invloed van schildklierziekten op de zwangerschap en op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook vindt u informatie over eventuele schildklierklachten die kunnen optreden na de bevalling.
Op deze pagina's vindt u een uitwerking en samenvatting van de brochure.

De meeste schildklieraandoeningen ontstaan langzaam en sluipend en kunnen soms al jarenlang bestaan voor ze worden vastgesteld. Een zwangerschap kan een schildklierziekte uitlokken, kan de aandoeningen verergeren of juist tijdelijk verminderen. Er zijn veel oorzaken van een verstoorde schildklierfunctie. De schildklier werkt daarbij te langzaam of te snel. 

Een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) wordt behandeld met synthetisch schildklierhormoon (tabletjes levothyroxine).
Een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) wordt behandeld met schildklierremmende medicijnen, met radioactief jodium of door het verwijderen van (een deel van) de schildklier.

Een vrouw die zwanger is, mag echter niet worden behandeld met radioactief jodium.De schildklierfunctie wordt getest via bloedonderzoek. Hierbij worden de TSH- en FT4-waarden bepaald. Op grond van deze waarden en de klachten van de patiënt wordt de behandeling vastgesteld. 

Lees hier meer over de functie van de schildklier.

Bron:
Brochure: Schildklier en zwangerschap

Meer informatie:
De Thuisarts