Multimorbiditeit (meerdere aandoeningen)

Mensen met een schildklieraandoening hebben soms naast deze ziekte ook nog andere aandoeningen. Dit geldt met name voor wie de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto heeft. Het gaat hier om twee auto-immuunziekten, die voor een auto-immuunreactie tegen de schildklier zorgen. Mensen met een auto-immuunziekte, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een tweede (of derde of…) auto-immuunziekte (co-morbiditeit / multimorbiditeit).

In 2020 hadden 5,6 miljoen mensen twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit). Dit komt overeen met 32% van de totale Nederlandse bevolking en met 55% van de mensen met ten minste één chronische ziekte1.

Bekijk hier het webinar ‘Schildklier en multimorbiditeit – Leven met meerdere aandoeningen’ dat is gepubliceerd op 19 januari jl. Je kunt de presentaties multimorbiditeit ook los bekijken.

10 tips van ervaringsdeskundigen

10 tips over leven met meerdere aandoeningen

Onderstaande tips zijn verzameld tijdens de jaarlijkse Roadshow waarbij wij onze vrijwilligers in het land bezoeken en ervaringen ‘ophalen’. In de webshop kun je een kaart met de 10 tips downloaden. De kaart is voor donateurs gratis, niet-donateurs betalen €1,00.

Ga naar de webshop

Twee onderzoeken

Patiëntenfederatie Nederland (PFN) – heeft een onderzoek laten uitvoeren over het hebben van meerdere aandoeningen, in hoeverre die elkaar beïnvloeden, en hun invloed op de kwaliteit van leven. Ook over zorgverleners, regie en regievoering en over de rol en positie van patiëntenorganisaties. Schildklier Organisatie Nederland heeft de data over schildklierpatiënten apart geanalyseerd.

Lees meer

Gevolgen multimorbiditeit

Als je meerdere chronische ziektes naast elkaar hebt, ontvang je vaak zorg van verschillende zorgverleners, die allemaal advies geven over de ziekte in hun eigen vakgebied. Patiënten maken zich zorgen over gebrek aan afstemming. Ook kunnen de verschillende adviezen met elkaar in tegenspraak zijn. Ook voor zorgverleners is het worstelen met het feit dat het in het huidige zorgsysteem lastig is om behandelingen af te stemmen. Er lopen gelukkig in Nederland wel verschillende onderzoeken en initiatieven waarin naar oplossingen wordt gezocht.

Multimorbiditeit is speerpunt voor SON

Schildkier Organisatie Nederland is zich bewust van de urgentie van dit onderwerp en is begonnen met kennisopbouw. Wij doen dit door:

Meer lezen

1. www.vzinfo.nl/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/leeftijd-en-geslacht