Multimorbiditeit (meerdere aandoeningen)

In 2020 hadden 5,6 miljoen mensen twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit). Dit komt overeen met 32% van de totale Nederlandse bevolking en met 55% van de mensen met ten minste één chronische ziekte1.

Mensen met een schildklieraandoening hebben soms naast deze ziekte ook nog andere aandoeningen/ziekten. Dit geldt met name voor wie de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto heeft. Het gaat hier om twee auto-immuunziekten, die voor een auto-immuunreactie tegen de schildklier zorgen. Mensen met een auto-immuunziekte, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een tweede (of derde of…) auto-immuunziekte (co-morbiditeit / multimorbiditeit).

Twee onderzoeken

Patiëntenfederatie Nederland (PFN) – heeft een onderzoek laten uitvoeren over het hebben van meerdere aandoeningen, in hoeverre die elkaar beïnvloeden, en hun invloed op de kwaliteit van leven. Ook over zorgverleners, regie en regievoering en over de rol en positie van patiëntenorganisaties. Schildklier Organisatie Nederland heeft de data over schildklierpatiënten apart geanalyseerd. Lees meer.

Interessante presentaties op Kennisfestival

Schildklier Organisatie Nederland organiseerde haar eerste Kennisfestival op 19 november 2022. Het doel is kennisvermeerdering over het thema multimorbiditeit,.
Lees meer over het Kennisfestival en bekijk de presentaties.

Gevolgen multimorbiditeit

Als je meerdere chronische ziektes naast elkaar hebt, ontvang je vaak zorg van verschillende zorgverleners, die allemaal advies geven over de ziekte in hun eigen vakgebied. Patiënten maken zich zorgen over gebrek aan afstemming. Ook kunnen de verschillende adviezen met elkaar in tegenspraak zijn. Ook voor zorgverleners is het worstelen met het feit dat het in het huidige zorgsysteem lastig is om behandelingen af te stemmen. Er lopen gelukkig in Nederland wel verschillende onderzoeken en initiatieven waarin naar oplossingen wordt gezocht.

Multimorbiditeit is speerpunt voor SON

Schildkier Organisatie Nederland is zich bewust van de urgentie van dit onderwerp en is begonnen met kennisopbouw. Wij doen dit door:

Meer lezen

1. www.vzinfo.nl/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/leeftijd-en-geslacht