Onderzoek multimorbiditeit

Leven met meerdere aandoeningen

Mensen met een schildklieraandoening hebben soms naast deze ziekte ook nog andere aandoeningen/ziekten. Dit geldt met name voor mensen met de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto. Maar ook bij (ex-)schildklierkankerpatiënten kan er sprake zijn van multimorbiditeit.

Wat betekent het om meerdere chronische aandoeningen te hebben voor je kwaliteit van leven en hoe ervaren mensen de zorg die zij hiervoor krijgen? Schildkier Organisatie Nederland wil meer inzicht in de situatie en heeft daarom graag medewerking verleend aan het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland (PFN).

Onderzoek Patiëntenfederatie Nederland (PFN)

Het onderzoek is uitgezet onder het zorgpanel van PFN en de achterbannen van patiëntenorganisaties, waaronder Schildklier Organisatie Nederland, uitgevoerd in mei, juni en juli 2022. Het totaal aantal mensen dat de vragenlijst heeft ingevuld is 7620. Zij hebben twee of meer aandoeningen. Het aantal deelnemers met een schildkieraandoening is 1879.

Rapport schildklierpatiënten

Schildklier Organisatie Nederland heeft de data van bijna 2000 schildklierpatiënten geanalyseerd. Klik op de paarse box hieronder voor deze resultaten. Voor de uitkomsten van het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland (met alle 7620 deelnemers) klik je op de gele box.

Uitkomsten onderzoek
Patiëntenfederatie Nederland

Logo Patientenfederatie

Uitkomsten onderzoek
Schildklier Organisatie Nederland

logo SON diapositief

Kennisfestival met presentaties van experts

Schildklier Organisatie Nederland organiseerde haar eerste Kennisfestival op 19 november 2022 met als thema multimorbiditeit. Met als doel kennisvermeerdering over het hebben van meerdere chronische aandoeningen in één patiënt, een nieuw speerpunt voor SON.