Kankeratlas

Bericht van KWF, 17 januari 2023

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft op 17 januari de Nederlandse Kankeratlas gelanceerd. Op de website is op basis van postcodegebied te zien op welke plekken in Nederland verschillende soorten kanker meer of minder dan gemiddeld voorkomen.

Doel van de Kankeratlas (bron: IKNL):

  • Geografische variatie van het vóórkomen van kankersoorten breed kenbaar maken en waar mogelijk begeleiden van de juiste interpretatie/duiding;
  • Aanleiding geven tot verder onderzoek naar oorzaken van variatie;
  • Aanzetten tot preventiemaatregelen om de impact van kanker nog verder te verlagen.
Bron: KWF

KWF heeft naar aanleiding van de publicatie van de atlas besloten om 6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwe GGD-plannen om met gemeenten gericht aan kankerpreventie te gaan werken in die gebieden waar een bepaalde vorm van kanker meer voorkomt dan verwacht. KWF hoopt dat de Kankeratlas beleidsmakers, burgers en gezondheidsprofessionals meer inzicht geeft en leidt tot gerichtere en specifiekere preventie.

Ook zijn de inzichten nuttig voor de partners van het Nederlands Kanker Collectief bij het maken van de Nederlandse Kanker Agenda. Die heeft als doel om de impact van kanker op onze samenleving te verminderen.

Er zijn 3 kankersoorten waar een lokale aanpak zeer succesvol kan zijn:

  • Huidkanker
  • Longkanker
  • Baarmoederhalskanker

Meer informatie

KWF realiseert zich dat de cijfers uit de atlas ook veel vragen oproepen die (nog) niet beantwoord kunnen worden door gezondheidsprofessionals en waarvoor meer onderzoek nodig is. KWF stelt ook dat het belangrijk is om te erkennen dat ongeveer een derde van alle kankergevallen voorkomen kan worden door gezonde leefstijl of leefomgeving en beïnvloedbaar is. En dat het ook belangrijk is om te beseffen dat een verhoogde kans in een postcodegebied niets zegt over de kans die je zelf hebt op een bepaalde vorm van kanker. Meer uitleg hierover is te vinden op http://iknl.nl/kankeratlas.

Bron: Bericht van KWF, 17 januari 2023