Lotgenotenbijeenkomst schildklierkanker

Op zaterdag 23 september a.s. staat onze jaarlijkse informatie- en lotgenotencontactdag gepland. Dit jaar voor alle leeftijden: (ouders van) kinderen (tot 18 jaar), AYA’s (18-39 jaar) en overige volwassenen (39+). Verschillende zorgprofessionals verzorgen presentaties en workshops over diverse onderwerpen. Er is ruime gelegenheid voor gesprekken met en vragen aan zorgprofessionals, gericht op de leeftijdsgroep.

Maak kennis met arts-onderzoeker Ivona Loncar

Yvona Loncar

Voor de ‘volwassenen’ (39 jaar en ouder) hebben we Ivona Loncar, momenteel werkzaam als arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS) bij de afdeling Heelkunde van het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam en als onderzoeker bij de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC in Rotterdam.

Ivona’s presentatie en workshop gaat vooral over de schildklieroperatie, complicaties na de operatie, de nazorg en psychosociale aspecten.

Onlangs heeft zij haar proefschrift ‘Refinement in Thyroid Surgery’ verdedigd onder supervisie van prof. dr. C.H.J. van Eijck, prof. dr. R.P. Peeters en dr. T.M. van Ginhoven. Haar promotietraject richtte zich op verfijningsmogelijkheden van chirurgische en niet-chirurgische strategieën bij patiënten met verschillende schildklieraandoeningen en op hypoparathyreoïdie, de belangrijkste complicatie na schildklierchirurgie.

Maak kennis met arts-onderzoeker Sarah Clement

Sarah Clement

Sarah verzorgt de workshop voor de ‘(ouders van) kinderen’ (<18 jaar). Zij is werkzaam als kinderarts in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en als postdoc onderzoeker bij de afdeling Kinderendocrinologie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Utrecht. Sarah’s onderzoek richt zich op het optimaliseren van de huidige behandelstrategieën voor kinderen met een (laag risico) gedifferentieerd schildkliercarcinoom.

Sarah’s presentatie is vooral gericht op het traject vóór de diagnose schildklierkanker:
– wat doet de schildklier
– schildkliernodus
– hoe wordt de diagnose gesteld
– verschillen tussen kinderen en volwassenen
– verschillende vormen van schildklierkanker

Over Sarah’s achtergrond

Sarah heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 2010 cum laude afstudeerde. Haar promotietraject (2012-2016) bij de afdeling Kinderendocrinologie van het Emma Ziekenhuis in Amsterdam richtte zich op endocriene aandoeningen bij overlevenden van kinderkanker (promotieteam: Prof. H.N. Caron, Dr. H.M. van Santen, Dr. L.C.M. Kremer).

Tijdens de uitvoering van haar promotietraject behaalde ze een Masterdiploma in Klinische Epidemiologie (2015), en daarna voltooide ze de opleiding tot kinderarts bij het Amsterdam UMC (2017-2022).

Ondertussen is ze als postdoc voortdurend betrokken geweest bij klinisch onderzoek, waarbij ze zich momenteel vooral richt op kinderen met gedifferentieerd schildkliercarcinoom.

Haar onderzoek resulteerde in publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals onder andere Journal of Clinical Oncology en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Sarah is coördinator van de Europese registratie voor kinderen met gedifferentieerd schildkliercarcinoom (ped-DTC-registry).

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van ‘September Schildklierkankermaand’, waarin traditioneel aandacht gevraagd wordt voor deze zeldzame kankersoort.

Maak kennis met arts-onderzoeker Mark van Treijen

Mark van treijen

Voor de AYA-leeftijdsgroep (18-39 jaar) hebben we Mark van Treijeninternist-endocrinoloog in UMC Utrecht, bereid gevonden de workshop te begeleiden. Mark heeft als aandachtsgebieden endocriene oncologie. Tijdens zijn opleiding leerde hij de endocriene oncologie beter kennen en werd gefascineerd door de ziektebeelden in dit vakgebied, waaronder schildklierkanker.

Marks presentatie is vooral gericht op de controle-periode na de operatie (o.a. thyreoglobuline, suppressietherapie, behandeling bij recidief).

Naast zijn werk als endocrinoloog is hij vorig jaar gepromoveerd en blijft hij actief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het verbeteren van de diagnostiek van neuro-endocriene tumoren en schildklierkanker behandeling zijn de twee aandachtsgebieden waar Mark zich met zijn onderzoek op richt. Mark is ook actief in het onderwijs, hij geeft les aan studenten en arts-assistenten die net met de opleiding zijn gestart tot medisch specialist. Niet alleen over endocrinologie, maar ook over communicatie en feedback. Ook beantwoordt Mark vragen op ‘Vraag een professional’ op kanker.nl over schildklierkanker.

Lees meer over schildklierkanker op deze website