Wist je dat?

… september schildklierkankermaand in het jaar 2000 is geïnitieerd door ThyCa, een Amerikaanse stichting voor schildklierkankerpatiënten en dat inmiddels wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor schildklierkanker?

… schildklierkanker vooral mensen tussen 25 en 50 jaar treft?

… je van de gevolgen van schildklierkanker intens moe kunt worden?

… schildklierkanker drie keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen voorkomt?

… al in 2012 voor het eerst in Nederland een schildklieroperatie met een Da Vinci-robot plaatsvond, zonder hals litteken?

… dat je voor behandeling van schildklierkanker het best naar een expertcentrum kunt gaan?

… per jaar ongeveer drie op 100.000 Nederlanders een vorm van schildklierkanker krijgen?

… dat je van radioactief jodium geen licht gaat geven?

… je na het verwijderen van je schildklier een tijd nodig kunt hebben om goed ingesteld te raken op Levothyroxine?

… dat kinderen ook schildklierkanker kunnen krijgen?

… de werkgroep schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland een visiedocument heeft opgesteld, dat terug te vinden is op schildklier.nl?

… er wereldwijd wordt samengewerkt aan onderzoeken naar behandeling van schildklierkanker?

… er in de toekomst een kans is dat we voor een nieuwe schildklier naar het ziekenhuis kunnen?

… schildklierkanker een zeldzame kanker is?

… je je voor lotgenoten kunt inzetten door vrijwilliger te worden bij de werkgroep schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland?

Deze Wist-je-datjes zijn gepubliceerd via onze sociale media-kanalen in het kader van de jaarlijkse ‘September schildklierkankermaand’. Dé maand om extra aandacht te geven aan deze zeldzame kankersoort en de impact ervan.