Opname levothyroxine

Er zijn drie categorieën factoren die van invloed zijn op de opname van levothyroxine in het maagdarmkanaal:

 • Maag-darm-lever-ziekten
 • Andere medicijnen
 • Voedingsmiddelen

Maag-darm-lever-ziekten

 • Maag bypass of maagverkleining
 • Gedeeltelijke operatieve darmverwijdering
 • Chronische ontsteking maagdarmkanaal
 • Coeliakie  (gluten-intolerantie)
 • Lactose intolerantie
 • Helicobacter pylori infectie (ontsteking van het maagslijmvlies met een bacterie)
 • Chronische maagontsteking
 • Niet goed werkende alvleesklier
 • Levercirrose (ernstige leverschade)
 • Vertraagde maagontlediging (bijv. bij diabetes)

Andere medicijnen

 • Maagzuurremmers (protonpompremmers)
 • Maagzuurbinders (middelen met bijv. algeldraat(=aluminiumoxide), calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof)
 • Calcium bevattende medicijnen
 • Magnesium bevattende medicijnen
 • IJzer en vitamine-mineralenpreparaten met ijzer
 • Sucralfaat (middel tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking)
 • Cholestyramine en Colesevelam (cholesterol verlagend middel)
 • Sucralfaat (middel tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking)
 • Sevelameer en Lanthaancarbonaat (fosfaatbinder, middel bij nierziekten)
 • Polystyreensulfonzuur (kaliumbinder, middel bij nierziekten)
 • Orlistat (middel tegen overgewicht)
 • Raloxifeen (middel bij osteoporose)

Voedingsmiddelen

 • Vezels
 • Sojaproducten
 • Koffie
 • Sondevoeding
Meer lezen over schildklier en voeding

Bronnen