Schildklierpoli’s

Je vindt hier een overzicht van zgn. schildklierpoli’s. Schildklierpoli’s zijn centra binnen ziekenhuizen die zich toeleggen op de (bij)schildklierzorg. In deze opzet kunnen schildklierpatiënten de diverse specialisten binnen korte tijd bezoeken en wordt er nauw overleg gepleegd tussen de specialisten. Veelal zijn ook verpleegkundig specialisten of gespecialiseerd verpleegkundigen schildklier toegevoegd aan het multidisciplinaire team.

Er worden steeds meer schildklierpoli’s opgericht. Schildklierpoli’s kunnen wel van elkaar verschillen, in opzet, aanbod en manier van werken.

Schildkliernetwerken

In Nederland is een aantal ziekenhuizen een samenwerkingsverband gestart om de zorg rondom schildklier- en bijschildklierziekten op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Overzicht aanbod zorg Schildkliernetwerk
Klik voor vergroting

SchildklierNetwerk

In de regio Zuidwest-Nederland werken medisch specialisten en verpleegkundigen uit twaalf ziekenhuizen met elkaar samen. Kijk voor meer informatie op www.schildkliernetwerk.nl

Schildklier Netwerk Nederland-Oost

In de regio Oost-Nederland werken medisch specialisten en verpleegkundigen in het Radboudumc, Rijnstate en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis samen.

Overzicht schildklierpoliklinieken*

Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC

De endocrinoloog behandelt patiënten met aandoeningen aan organen zoals de schildklier, bijnieren, hypofyse en alvleesklier waar hormonen worden aangemaakt.

Polikliniek Endocrinologie en metabolisme

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
020-566 2649 (algemeen)

Kinderpolikliniek endocrinologie
020-566 8000 (algemeen)

Almere

Flevoziekenhuis

Schildkliercentrum

Aandoeningen die in het Schildkliercentrum worden behandeld zijn bijvoorbeeld: een vergrote schildklier, een schildklierknobbel of schildklierkanker

Het Schildkliercentrum werkt op meerdere gebieden samen met het Amsterdam UMC.

Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
036 868 87 17

Arnhem

Rijnstate

Schildkliercentrum

Voor een goede en snelle behandeling komt het regelmatig voor dat specialisten van verschillende disciplines u moeten onderzoeken. In het Schildkliercentrum werken deze specialisten nauw met elkaar samen.

In het Schildkliercentrum werken verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in de zorg voor schildklieraandoeningen. Naast verpleegkundige zorg geven zij ook informatie, voorlichting, begeleiding en ondersteuning tijdens de behandeling in het ziekenhuis.

Informatie over het zorgpad en behandelingen

Op de website van Rijnstate lees je wat je kunt verwachten bij een polibezoek en informatie over schildklierbehandelingen.

Locatie Arnhem – polikliniek Interne Geneeskunde
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
Tel. 088-005 3003
Geef duidelijk aan dat het om een schildklieraandoening gaat.

Breda

Amphia Ziekenhuis

Schildklierpolikliniek

Polikliniek Interne geneeskunde Molengracht
Molengracht 21
4818 CK Breda
076-595 30 22t.

Dirksland

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Schildkliercentrum

Schildkliercentrum VWBZ maakt deel uit van deze samenwerking in het SchildklierNetwerk.
Kijk voor meer informatie op www.schildkliernetwerk.nl
Stationsweg 22
3247 BW DIRKSLAND
0187-607 300 (algemeen) en 0187-602 355 (afsprakenbureau polikliniek)

Eindhoven

Catharina Ziekenhuis

Schildklierpolikliniek

De afdeling Inwendige geneeskunde beschikt over een speciale ‘schildklierstraat’ voor mensen met een schildklieraandoening. Naast internisten is een verpleegkundig specialist werkzaam op de schildklierpolikliniek.

Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 – 239 91 11

Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

De afdeling Endocrinologie van het UMCG is het verwijscentrum en kenniscentrum in Noord-Nederland op het gebied van hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten.

Polikliniek Endocrinologie en Diabetescentrum

Behandelteam schildklierkanker
Het behandelteam behandelt tumoren in de schildklier, bijschildklier en de bijnieren.
Ze werken samen in het Comprehensive Cancer Center binnen het UMCG. In dit centrum gaan zorg, wetenschappelijk onderzoek, nieuwe behandelingen en onderwijs hand in hand. Zo werken we samen aan de beste zorg en innovatieve behandelingen van kanker.
https://www.umcg.nl/-/behandelteam-schildklierkanker

Fonteinstraat 17 (hoofdgebouw)
Groningen
050-361 3962


Martini Ziekenhuis

De Schildklierpolikliniek biedt poliklinische zorg en begeleiding bij schildklierklachten.

Schildklierpoli

Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen
tel. (050) 524 5245
schildklierpoli@mzh.nl

Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

De afdeling Endocrinologie richt zich op de topklinische behandeling van ziekten van de hormoonproducerende organen.

Polikliniek Endocrinologie

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
071-526 9111 (algemeen)
071-526 3777 (endocrinologie)

Nijmegen

Radboudumc

Polikliniek Schildklier

Op de Polikliniek Schildklier werken internist-endocrinologen en verpleegkundig consulenten endocrinologie.

Radboudumc expertisecentrum Schildklierkanker

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom is deskundig in het diagnosticeren en behandelen van alle vormen van schildklierkanker en erkend als expertisecentrum door het ministerie van VWS. Het expertisecentrum is gespecialiseerd in gevorderde en therapieresistente (tumoren die niet reageren op medicatie) tumoren, zeldzame vormen en erfelijke tumoren. Bekijk het zorgpad.

Ingang Centraal
Geert Grooteplein-Zuid 8
6525 GA Nijmegen
024 – 361 6501


CWZ – Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Voor schildklier problematiek heeft CWZ een speciaal behandelteam bestaand uit internisten en verpleegkundig specialisten.

Schildklier polikliniek

Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
024 365 82 00 (8.30 tot 17.00 uur)

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Op de polikliniek worden patiënten behandeld met aandoeningen aan organen waar hormonen worden aangemaakt.

Polikliniek Endocrinologie

Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
088-755 5555 (algemeen)

Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum

Schildkliercentrum Rotterdam

Het Centrum voor Schildklieraandoeningen richt zich vooral op drie schildklierproblemen:
– De diagnose en behandeling van schildklierknobbels en schildklierkanker
– Behandeling van problemen rondom de (oog)ziekte van Graves
– Zeldzame afwijkingen in de aanmaak en werking van het schildklierhormoon

Het Schildkliercentrum behandelt voornamelijk patiënten die al in de regionale ziekenhuizen gezien zijn of verwezen zijn door de huisarts.

Het Schildkliercentrum maakt deel uit van het regionale SchildklierNetwerk www.schildkliernetwerk.nl
In dit netwerk werken artsen uit verschillende ziekenhuizen nauw samen door kennis en ervaring met elkaar te delen, met name op het terrein van schildklierknobbels en -kanker.
Bekijk het filmpje met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=a3apMN5RA5o.

Tel. 010-704 4986
schildkliercentrum@erasmusmc.nl
———————-

Maasstad Ziekenhuis

Schildklierpoli

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
tel: 010-291 22 20 (poli Endocrinologie)

Sittard-Geleen

Zuyderland Medisch Centrum

Schildkliercentrum Zuyd

In het Schildkliercentrum werken artsen en een verpleegkundig specialist die gespecialiseerd zijn in de behandeling van schildklieraandoeningen. In het ‘combi-spreekuur’ werken een internist-endocrinoloog en een klinisch psycholoog samen.

Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen
Tel: 088 – 459 9707 (poli Interne geneeskunde)
schildkliercentrum@zuyderland.nl

Venlo

VieCurie

Het schildklierhormoon heeft een uiteenlopende invloed op het lichaam, hierdoor kunnen ook zeer uiteenlopende klachten optreden. Belangrijk is dat deze klachten tijdig worden onderkend, omdat het behandelen de levenskwaliteit sterk kan verbeteren. Om deze reden streven wij ernaar om elke patiënt binnen twee weken op onze polikliniek te hebben gezien.

Schildklierpoli valt onder de speciale spreekuren van de Interne Geneeskunde.

Schildklierpoli

Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
077-320 5555

Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
0478-522 222

Zaandam

Zaans Medisch Centrum

Schildklierpoli

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam
075 650 12 30

Zwolle

Isala

Schildklierpolikliniek

Interne geneeskunde
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Een internist-endocrinoloog en een endocrinologie verpleegkundige houden hier een gecombineerd spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor:

  • mensen met hypothyreoïdie die zwanger zijn of een kinderwens hebben
  • mensen met moeilijk te behandelen hypothyreoïdie kunnen verwezen worden naar de schildklierpolikliniek om de behandeling tijdelijk over te nemen.

De Schildklierpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Endocrinologie.


Overzicht Graves’ Combi-spreekuren


Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC Orbitacentrum

Poli Oogheelkunde en poli Endocrinologie
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
020 – 566 3100 en 020 – 566 3812

Gespecialiseerde poli's in oogziekten bij schildklieraandoeningen

Breda

Amphia Ziekenhuis - Locatie Langendijk
Poli oogheelkunde

Langendijk 75
4910 EV Breda
076 – 595 1077

Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Poli oogheelkunde

Henri Dunantweg 2
8932 AD Leeuwarden
058 – 286 6980

Rotterdam

Oogziekenhuis Rotterdam
Poli oogheelkunde

Schiedamse Vest 180
3011 BH Rotterdam
010 – 401 7777

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC)
Poli oogheelkunde

Heidelberglaan 100
3584 CK Utrecht
088 – 755 8840


*Voor zover bekend bij SON. De informatie is afkomstig van betrokken ziekenhuizen, zorgverleners en openbare bronnen.