Schildklierpoli’s

Je vindt hier een overzicht van zgn. schildklierpoli’s. Schildklierpoli’s zijn centra binnen ziekenhuizen die zich toeleggen op de (bij)schildklierzorg. In deze opzet kunnen schildklierpatiënten de diverse specialisten binnen korte tijd bezoeken en wordt er nauw overleg gepleegd tussen de specialisten. Veelal zijn ook verpleegkundig specialisten of gespecialiseerd verpleegkundigen schildklier toegevoegd aan het multidisciplinaire team.

Er worden steeds meer schildklierpoli’s opgericht. Schildklierpoli’s kunnen wel van elkaar verschillen, in opzet, aanbod en manier van werken.

Schildklier Organisatie Nederland heeft een inventarisatie gemaakt van het aanbod en de werkwijze van de poli’s. Het doel is mensen met een schildklieraandoening inzicht te geven waarvoor zij waar terecht kunnen bij de diverse schildklierpoli’s. Aan een vervolgstap wordt gewerkt.

Overzicht aanbod zorg Schildkliernetwerk
Klik voor vergroting

SchildklierNetwerk

In de regio Zuidwest-Nederland werken medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan patiënten met een (bij)schildklierfunctiestoornis of schildklierkanker. Kijk voor meer informatie op www.schildkliernetwerk.nl

Overzicht schildklierpoliklinieken*

Almere

Flevoziekenhuis

Schildkliercentrum

Het Schildkliercentrum werkt op meerdere gebieden samen met het Amsterdam UMC.

Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
036 868 87 17

Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC

De endocrinoloog behandelt patiënten met aandoeningen aan organen zoals de schildklier, bijnieren, hypofyse en alvleesklier waar hormonen worden aangemaakt.

Polikliniek Endocrinologie en metabolisme
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
020-566 2649 (algemeen)

Kinderpolikliniek endocrinologie
020-566 8000 (algemeen)

Arnhem

Rijnstate

Schildkliercentrum

Locatie Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
088-005 8888 (algemeen) en 088-005 3003
schildkliercentrum@rijnstate.nl (vermeld duidelijk dat het om een schildklieraandoening gaat.)

Locatie Zevenaar
Hunneveldweg 14A
6903 ZN Zevenaar

Breda

Amphia Ziekenhuis

Schildkliercentrum

Polikliniek Interne geneeskunde Molengracht
Molengracht 21
4818 CK Breda
076-595 30 22

Dirksland

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Schildkliercentrum

Schildkliercentrum VWBZ maakt deel uit van deze samenwerking in het SchildklierNetwerk.
Kijk voor meer informatie op www.schildkliernetwerk.nl
Stationsweg 22
3247 BW DIRKSLAND
0187-607 300 (algemeen) en 0187-602 355 (afsprakenbureau polikliniek)

Eindhoven

Catharina Ziekenhuis

Schildklierpolikliniek

De afdeling Inwendige geneeskunde beschikt over een speciale ‘schildklierstraat’ voor mensen met een schildklieraandoening. Naast internisten is een verpleegkundig specialist werkzaam op de schildklierpolikliniek.

Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 – 239 91 11

Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

De afdeling Endocrinologie van het UMCG is het verwijscentrum en kenniscentrum in Noord-Nederland op het gebied van hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten.

Polikliniek Endocrinologie en Diabetescentrum
Fonteinstraat 17 (hoofdgebouw)
Groningen
050-361 3962


Martini Ziekenhuis

De Schildklierpolikliniek biedt poliklinische zorg en begeleiding bij schildklierklachten.

Schildklierpoli

Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen
tel. (050) 524 5245
schildklierpoli@mzh.nl

Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

De afdeling Endocrinologie richt zich op de topklinische behandeling van ziekten van de hormoonproducerende organen.

Polikliniek Endocrinologie

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
071-526 9111 (algemeen)
071-526 3777 (endocrinologie)

Nijmegen

UMC St Radboud

Op de Polikliniek Endocriene Ziekten werken internist-endocrinologen en verpleegkundig consulenten endocrinologie.

Schildklierpolikliniek 

Ingang Centraal
Geert Grooteplein-Zuid 8
6525 GA Nijmegen
024 – 361 6501


CWZ – Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Voor schildklier problematiek heeft CWZ een speciaal behandelteam bestaand uit internisten en verpleegkundig specialisten.

Schildklier polikliniek

Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
024 365 82 00 (8.30 tot 17.00 uur)

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Op de polikliniek worden patiënten behandeld met aandoeningen aan organen waar hormonen worden aangemaakt.

Polikliniek Endocrinologie

Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
088-755 5555 (algemeen)

Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum

Het EMC specialiseert zich in schildklierfunctiestoornissen die een bijzondere of complexe oorzaak hebben, moeilijk te behandelen zijn of gepaard gaan met bijzondere bijverschijnselen.

Schildkliercentrum Rotterdam

Binnen het Schildkliercentrum werken internist-endocrinologen, chirurgen, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, oogartsen en internist-immunologen samen in een multidisciplinair team om elke patiënt de best passende behandeling te kunnen geven.

010-704 4986
schildkliercentrum@erasmusmc.nl

Schildklier Netwerk
Schildkliercentrum Rotterdam werkt in het Schildklier Netwerk samen met omringende regionale ziekenhuizen. Na triage en afhankelijk van complexiteit van benodigde zorg, kan het zijn dat patiënt gezien wordt in een ander ziekenhuis dan het Erasmus Medisch Centrum.

Sittard-Geleen

Zuyderland Medisch Centrum

Schildkliercentrum Zuyd

In het Schildkliercentrum werken artsen en een verpleegkundig specialist die gespecialiseerd zijn in de behandeling van schildklieraandoeningen. In het ‘combi-spreekuur’ werken een internist-endocrinoloog en een klinisch psycholoog samen.

Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen
Tel: 088 – 459 9707 (poli Interne geneeskunde)
schildkliercentrum@zuyderland.nl

Venlo

VieCurie

Het schildklierhormoon heeft een uiteenlopende invloed op het lichaam, hierdoor kunnen ook zeer uiteenlopende klachten optreden. Belangrijk is dat deze klachten tijdig worden onderkend, omdat het behandelen de levenskwaliteit sterk kan verbeteren. Om deze reden streven wij ernaar om elke patiënt binnen twee weken op onze polikliniek te hebben gezien.

Schildklierpoli valt onder de speciale spreekuren van de Interne Geneeskunde.

Schildklierpoli

Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
077-320 5555

Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
0478-522 222

Zaandam

Zaans Medisch Centrum

Schildklierpoli

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam
075 650 12 30

Zwolle

Isala

Schildklierpolikliniek

Interne geneeskunde
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Een internist-endocrinoloog en een endocrinologie verpleegkundige houden hier een gecombineerd spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor:

  • mensen met hypothyreoïdie die zwanger zijn of een kinderwens hebben
  • mensen met moeilijk te behandelen hypothyreoïdie kunnen verwezen worden naar de schildklierpolikliniek om de behandeling tijdelijk over te nemen.

De Schildklierpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Endocrinologie.


Overzicht Graves’ Combi-spreekuren


Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC Orbitacentrum

Poli Oogheelkunde en poli Endocrinologie
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
020 – 566 3100 en 020 – 566 3812

Breda

Amphia Ziekenhuis

Locatie Langendijk

Poli oogheelkunde Langendijk
75 4910 EV Breda
076 – 595 1077

Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Poli oogheelkunde
Henri Dunantweg 2
8932 AD Leeuwarden
058 – 286 6980

Rotterdam

Oogziekenhuis Rotterdam

Poli oogheelkunde
Schiedamse Vest 180
3011 BH Rotterdam
010 – 401 7777

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC)

Poli oogheelkunde
Heidelberglaan 100
3584 CK Utrecht
088 – 755 8840


*Voor zover bekend bij SON. De informatie is afkomstig van betrokken ziekenhuizen, zorgverleners en openbare bronnen.