Conclusies overzichtsartikel corona-onderzoek

Sinds de start van de covid-19 vaccinatie zijn diverse artikelen verschenen over één of enkele gevallen waarbij schildklierproblemen na vaccinatie optraden. Om meer inzicht te krijgen hebben enkele onderzoekers recent alle gepubliceerde artikelen hierover doorgespit en de resultaten samengevat in een overzichtsartikel (Thyroid Inconveniences With Vaccination Against SARS-CoV-2: The Size of the Matter. A Systematic Review – PMC (nih.gov)).

De onderzoekers wilden inzicht krijgen in:

  • hoe vaak komen schildklierproblemen voor na covid-19 vaccinatie
  • welke schildklierproblemen komen dan het meeste voor
  • hoeveel tijd zit er tussen vaccinatie en het optreden van schildklierproblemen

Zij kwamen tot de volgende conclusies:

  • de kans op schildklierproblemen na covid vaccinatie wordt door de onderzoeker ‘zeldzaam’ genoemd en is vermoedelijk verwaarloosbaar. Na toedienen van ruim 10 miljard covid-19 vaccins wereldwijd (tot maart 2022) zijn 99 gevallen beschreven in de literatuur van schildklierproblemen na toediening van een covid-19 vaccinatie. Hoewel zeker niet alle gevallen zullen zijn gepubliceerd blijft de conclusie hetzelfde.
  • de schildklierproblemen die na vaccinatie het vaakst gerapporteerd werden zijn: subacute thyreoïditis (ziekte van de Quervain; 59) en de ziekte van Graves (29). Van de patiënten die schildklierproblemen kregen waren er 54 niet bekend met schildklierproblemen, 17 patiënten had reeds een schildklierprobleem, en bij de overige 28 was dit onbekend.
  • als er schildklierproblemen na covid vaccinatie optraden gebeurde dit meestal binnen 15 dagen (variërend van 0,5 tot 60 dagen). Van de patiënten die subacute thyreoïditis ontwikkelden herstelde 65% binnen 4 – 10 weken. Van de patiënten die de ziekte van Graves ontwikkelden was de hersteltijd niet bekend.
  • Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of de vaccinatie verband kan hebben met de schildklierproblemen of dat er sprake is van toeval.

Coronavaccinatie en levothyroxine

Op de website van de Endocrine Society staan sinds juni 2022 de resultaten van een onderzoek over Covid-19 vaccinatie bij patiënten die behandeld worden met levothyroxine (COVID-19 vaccination appears to be safe for patients treated for hypothyroidism | Endocrine Society). Ruim 47000 patiënten werden verdeeld in drie groepen (ongevaccineerd, Sinovac (in Nederland niet gebruikt) en het Pfizer-vaccin).

De vaccinatie leidde niet tot een verandering in de instelling op levothyroxine bij de patiënten en ook niet tot andere problemen met betrekking tot de schildklierziekte.