Hypowoordenboek

Uitleggen hoe moe of ellendig je je voelt aan je arts of je familie kan erg lastig zijn voor patiënten met hypothyreoïdie (traag werkende schildklier). Voor hen is het vaak moeilijk om klachten in woorden uit te drukken.

Het gevolg daarvan is dat patiënten zich vaak onbegrepen voelen en niet de zorg of medicatie krijgen die ze nodig hebben. Het lectoraat (IZF) van de Hogeschool Utrecht (HU) onder leiding van dr. Ellen Molewijk heeft in een enquête aan patiënten met verminderde of geen schildklierwerking gevraagd om in hun eigen woorden te omschrijven hoe hypothyreoïdie voor hen voelt. In totaal gaven 1043 mensen hun beschrijving wat 131 pagina’s tekst opleverde.

Presentatie Hypowoordenboek

Op 29 juni presenteerden Ellen Molewijk en Jerra Coevert aan de hand van een PowerPointpresentatie het Hypowoordenboek: de achtergrond en de ontwikkeling van het woordenboek én wat je er mee kunt doen. Wil je de PowerPointpresentatie zien, klik op onderstaand plaatje.

Cover webinar Hypowoordenboek
Aanbieden van het Hypowoordenboek

Op dinsdag 7 februari bood Farmakunde student Jerra Coevert (Hogeschool Utrecht) het eerste Hypowoordenboek aan Marlies Mohr aan, directeur Schildklier Organisatie Nederland. Het Hypowoordenboek is door de Hogeschool Utrecht ontwikkeld om patiënten met hypothyreoïdie (verminderde of geen schildklierwerking) te helpen hun klachten verwoorden. “De klachten krijgen woorden, dat vind ik het mooie aan dit Hypowoordenboek”, vertelt een patiënt met hypothyreoïdie. Lees meer over het onderzoek.

Cover hypowoordenboek

Student Farmakunde Jerra Coevert ging aan de slag met de dataset. Er kwamen veel duidelijke, maar ook vaak heftige omschrijvingen naar voren. Deze zijn geordend, gegroepeerd en waar nodig geparafraseerd om vervolgens opgenomen te worden in een concept Hypowoordenboek. Dit concept werd door een focusgroep van hypothyreoïdie patiënten getest op helderheid en bruikbaarheid, waarna de eerste versie van het Hypowoordenboek is ontwikkeld.

Thema’s:

  • Vermoeidheid
  • Geheugen / concentratie / emotioneel
  • Spieren en gewrichten
  • Gewicht en darmwerking
  • Diverse klachten

Hulptool voor hypothyreoïdiepatiënten

Het Hypowoordenboek beschikbaar via de Schildklier Organisatie Nederland (SON) en het lectoraat Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie  (IZF) van de Hogeschool Utrecht (HU). Het kan als hulptool dienen voor hypothyreoïdie patiënten om hun klachten te helpen verwoorden, bijvoorbeeld tijdens een consult met de arts. Het is de bedoeling dat het Hypowoordenboek een levend document wordt dat regelmatig een update zal krijgen.

Download het Hypowoordenboek (17 pagina’s)
Ga naar de powerpoint presentatie over het onderzoek