Schildklierinformatie

Als je een chronische aandoening hebt, heb je daar je hele leven mee te maken. De één intensiever en bewuster dan de ander, afhankelijk van gevolgen die het heeft op je dagelijks leven. Het helpt als je goed geïnformeerd bent. Over je eigen schildklierziekte, schildklierzorg, je medicijnen en de mogelijkheden die er zijn om je dagelijks leven comfortabeler te maken, etc. Die informatie ís er! Op de website, in Schild magazine,  brochures, maar ook ervaringen van andere mensen met een schildklieraandoeningen kunnen  je verder helpen.

Informatie en tips vind je, o.a. in of bij: