OptimaalInstellen 3Goed ingesteld raken op schildklierhormoon is lastig, duurt soms lang en is een continue proces. Ook kun je ontregeld raken en moet je weer opnieuw ingesteld worden. 

Sommige mensen blijven klachten houden met een grote impact op het dagelijks leven. We benadrukken dat het belangrijk is om bij aanhoudende klachten door te gaan met het verfijnen van de dosering.

Kleine aanpassingen van de dosering kunnen hét verschil maken en de kwaliteit van leven (sterk) ten goede komen. Internist-endocrinoloog prof. Robin Peeters, verbonden aan Erasmus MC in Rotterdam: “Een juiste instelling op schildklier-medicatie luistert nauw. Belangrijk hierbij is dat er grote verschillen zijn tussen patiënten. Wat een goede instelling is voor de ene patiënt, hoeft dit niet te zijn voor de andere patiënt.”
Lees het gehele artikel >>

De informatie die je hier vindt, kan je helpen bij de voorbereiding en het gesprek met de behandelaar en een beter resultaat van de behandeling en begeleiding geven.

Instellen op schildklierhormoon

De behandeling van hypothyreoïdie - een schildklier die onvoldoende hormoon produceert - bestaat uit het voorschrijven van schildklierhormoon levothyroxine (ook T4 genoemd) om het tekort aan zelf geproduceerd hormoon aan te vullen. ‘Instellen’ is het bereiken van de juiste dosis aanvullend hormoon om je zo optimaal mogelijk te voelen.

Het instelproces

De aanpak bestaat uit twee fasen, waarbij de dosering wordt aangepast van grof naar fijn.

Fase 1: grof-instellen
Bij de behandeling van hypothyreoïdie probeert de behandelaar de TSH-waarde (en de FT4-waarde) binnen de normaalwaarden te krijgen. In deze fase spelen bloedwaarden een grote rol.
Voor meer informatie: Fase 1: grof-instellen.

Fase 2: fijn-instellen
In de tweede fase gaat het om het fijn-instellen: in (hele) kleine stapjes de optimale waarden voor TSH (en FT4) bereiken. Ieder mens heeft zijn eigen unieke optimale waarden.
Voor meer informatie: Fase 2: fijn-instellen.

Goed instellen is goed samenwerken
Een goede samenwerking tussen arts en patiënt is van groot belang voor een goede behandeling. De behandelaar heeft de (medische) kennis. Maar de behandelaar is ook afhankelijk van jouw informatie, om te weten hoe het met je gaat en wat je van belang vindt. De op ervaring gestoelde tips en de Schildklieragenda kunnen je mogelijk helpen.
Voor meer informatie: Samenwerken.

Fase 1: Grof-instellen Fase 2: Fijn-instellen Goed behandelen is goed samenwerken 

button webshop 75 75pxFolder 'Optimaal instellen luistert nauw'
De informatie over instellen op deze website staat ook in de folder. 
De folder kan gekocht of gedownload worden in de webshop (klik op webshopicoontje).
TIP: neem de folder mee naar je huisarts. 

 

Thema Week van de Schildklier 2018

'Optimaal instellen luistert nauw’.was het thema van de Week van de Schildklier 2018. Donateurs ontvingen als cadeautje bij het juninummer van Schild de folder 'Optimaal instellen luistert nauw'.

Bijna 30 ziekenhuizen hebben aan de Week van de Schildklier bijgedragen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over het thema 'optimaal instellen' en informatiestands te faciliteren. De animo voor de voorlichtingsbijeenkomsten was enorm. De meeste bijeenkomsten waren in zeer korte tijd 'volgeboekt'. Ook de informatiestands met ervaringsdeskundige vrijwilligers werden druk bezocht waarbij de folder 'Optimaal instellen' en de SON-schildklieragenda gretig aftrek vonden.  

Bekijk en beluister de presentaties >>