Thyreostatica

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
Thyreostatica

Middelen met een remmende werking op de schildklierfunctie

Thyreostatica hebben op de schildklierfunctie een remmende werking. Deze middelen zijn te verdelen in thionamiden (voorheen thio-ureumderivaten), onderverdeeld in thio-uracilderivaten (propylthiouracil) en thio-imidazoolderivaten (carbimazol, thiamazol), jodium en radioactief jodium (131I).

De werking van de genoemde drie groepen stoffen is onderling totaal verschillend.

De thionamidencarbimazol, propylthiouracil en thiamazol ontlenen hun werking aan het tegengaan van de inbouw van anorganisch jodium in de (tyrosine)voorfase van de schildklierhormoonsynthese. Daardoor ontstaat een latente periode, totdat de voorraad in de follikels opgeslagen hormoon is verbruikt. De gunstige omstandigheid doet zich voor, dat deze latente periode korter is naarmate de perifere omzetting van schildklierhormonen sneller verloopt en naarmate de hormoonvoorraad van de schildklier kleiner is. Bij ernstige hyperthyroïdie treedt het effect van de therapie daarom sneller in dan in mildere gevallen. Naast de genoemde werking remt propylthiouracil in hoge doseringen ook de perifere omzetting van T4 in T3.

Bron: