iatrogeen

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
iatrogeen

veroorzaakt door (medisch) handelen

Iatrogeen is de wetenschappelijke term voor veroorzaakt door medische handelingen. (Van het oud Grieks: iatros = arts en -geen - gemaakt door).

Het is aan artsen al sinds de oudheid bekend dat hun handelen naast goede ook vaak nadelige effecten op de patiënt kan hebben en het medisch jargon is dan ook rijk aan aforismen die daarop wijzen: in dubio abstine (bij twijfel niets doen), primum non nocere (het belangrijkst is geen schade te berokkenen).

Voorbeelden van iatrogene schade bij schildklieraandoeningen:

  • hypothyreoïdie door operatief verwijderen van (een deel van) de schildklier;
  • hypothyreoïdie door vernieting van de schildklier door radioactief jodium;
  • hypothyreoïdie na halsbestraling voor andere aandoeningen dan de schildklier.

Wikipedia