Hyperparathyreoïdie

Overproductie van de bijschildklieren