Patiëntenrechten

Wanneer er met je gezondheid iets aan de hand is, heb je hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zowel jij als je zorg/-hulpverlener hebben rechten en plichten.

In het e-book Patiëntenrechten* vind je negen onderwerpen:

  1. Je rechten als patiënt (WGBO
  2. Het medisch dossier
  3. Een tweede mening of second opinion vragen
  4. Vragen over de huisarts en
  5. Vragen over de tandarts
  6. Het geven van toestemming voor behandelingen
  7. Je hebt een klacht over de zorg. Wat nu?
  8. Wie beslist als jij dit niet zelf kunt?
  9. Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten

Het e-book is naast online inzage ook te delen, (in delen) te downloaden en te printen.

Ga naar het e-book Patiëntenrechten

 

*Het e-book Patiëntenrechten is een uitgave van Patiëntenfederatie Nederland. SON is lid van deze koepelorganisatie.