Persinformatie

Wilt u informatie over schildklierziekten of Schildklier Organisatie Nederland? Of een interview, beeldmateriaal of cijfers over schildklieraandoeningen aanvragen?
Wij helpen u graag verder!
Tineke Sigmond, PR/communicatie, tel: 06-16 12 03 10, e-mail: t.sigmond@schildklier.nl
Caroline Caron, communicatie, tel: 06-53 96 27 96, e-mail: c.caron@schildklier.nl

logo SONSchildklier Organisatie Nederland (SON) is een erkende, professionele belangenbehartiger voor ruim 700.000 schildklierpatiënten in Nederland. Onze stichting is in 2014 ontstaan uit een fusie van vier voormalige patiëntenorganisaties en telt ruim 9.000 donateurs.

Kernactiviteiten

Wij zetten ons in voor goede zorg voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten, door:

 • informatieverstrekking
 • lotgenotencontact
 • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
 • effectieve belangenbehartiging (lobby)
 • het vormen van een kennisplatform

Daarvoor werken wij samen met een Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR). Deze bestaat uit vooraanstaande professoren/endocrinologen die werkzaam zijn in Nederlandse universitair medische centra.

Speerpunten

SON is gesprekspartner voor de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van thema’s waar wij ons (recentelijk) hard voor maken:

 • Niet wisselen van schildkliermedicatie zonder medische noodzaak.
 • Kennisagenda, in samenwerking met schildklierpatiënten en vooraanstaand artsen.
 • Optimaal instellen, instellen op schildkliermedicatie luistert nauw.
 • Informatievoorziening verbeteren, o.a. transparantie schildklierpoli’s, schildklierkankerzorg.
 • Inbreng patiëntenperspectief bij medische richtlijnen.
 • Beschikbaarheid medicatie bewaken.
 • Thyrax-tekort en onderzoek naar effect overstap op alternatief merk als gevolg daarvan.
SON in de media
Overzicht van interviews en artikelen in de media over Schildklier Organisatie Nederland of over de schildklier, geïnitieerd door of in samenwerking met SON.

Organisatie

Directeur: Marlies Mohr (per 15 maart 2021)
Voorzitter bestuur: Anneke Wijbenga

Beeldmateriaal

Onderstaand beeldmateriaal is op te vragen bij c.caron@schildklier.nl of t.sigmond@schildklier.nl

 • schildklier in de handLogo’s SON
 • Beeld Marlies Mohr, directeur SON – vierkant
 • Beeld Marlies Mohr, directeur SON – staand
 • Grafische illustraties van de schildklier
 • Foto van schildklier in de hand

Sociale media