Draaglast en draagkracht

De draaglast (de belasting) die je ervaart, bestaat uit zaken van buitenaf, die energie vragen, zoals schildklierproblemen, alledaagse stresssituaties en eisen van het dagelijks leven. Je draagkracht (belastbaarheid) wordt bepaald door jouw mogelijkheden, zaken die jou energie geven.

Wanneer de eisen die aan je worden gesteld, of die jij aan jezelf stelt, overeenkomen met wat je aankunt, wordt gesproken van een gezonde balans van spanning of stress.

Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan problemen. Het gaat dan om het (her)vinden van de balans tussen draaglast en draagkracht. Als de draaglast hoog is (door de wisselende schildklierwaarden bijvoorbeeld), probeer dan je draaglast te beperken. Dit betekent in de praktijk vaak dat je door jouw schildklieraandoening keuzes moet maken die je zonder schildklieraandoening niet had hoeven te maken. Welke keuzes is voor iedereen anders. Je kiest wat je wel doet en wat niet. Het is belangrijk dat je, zodra je kunt, je draagkracht weer versterkt.

Tips die helpen je draagkracht te versterken

Informatie vergaren

Zoek zoveel mogelijk informatie, bijvoorbeeld bij SON. Vergaar informatie over ‘de schildklier’, over jóuw schildklieraandoening. Als je meer weet, kun je ook beter je situatie en je wensen met jouw behandelaar. bespreken. Weten geeft houvast. Als je  veel last hebt van schommelingen in de bloedwaarden, blijf het bespreken met je behandelend arts. Het komt er toch op neer dat je zelf moet zoeken naar de balans.

Delen met anderen

  • Met je partner: ‘Ik heb geleerd er meer open over te zijn; er gewoon over te praten. Daardoor ben ik minder boos. Het uiten van mijn zorgen en het delen, dat helpt. Mijn man praat er niet makkelijk over, maar ik zeg dan: ‘ik praat er wel over, want ik vind dat wél belangrijk’. ‘Het is wel lastig om het er met elkaar over te hebben, maar af en toe is het wél nodig om elkaar te kunnen begrijpen.’
  • Je omgeving: ‘Uitleggen wat het is en er open over zijn, dat is belangrijk. Je kunt het de ander ook niet kwalijk nemen dat ze het niet zo maar snappen. Daarom moet je het uitleggen.’
  • Met lotgenoten: ‘Het is heel fijn om met lotgenoten te praten: zij snappen wat je meemaakt. Door met hen te praten, kun je vaak zelf weer stappen zetten’. Neem eens een kijkje op de besloten facebook groep van SON.

Tijd voor jezelf nemen & focussen

‘Af en toe vraag ik tijd voor mezelf. Dan moet ik er even tussenuit: bijtanken, shoppen, leuke dingen doen.  Even loslaten’. Sta eens stil bij de vraag “wat geeft mij energie”? Kun je jezelf meer focussen? Alles op zijn tijd…’

Grenzen aangeven en afstand nemen

‘Als je als ouder steeds je kind ‘redt’, er bent, de zorg op je neemt, dan stimuleer je je kind ook niet om zélf verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb geleerd mijn grenzen aan te geven en ook wat afstand te nemen. Dat is een proces en blijft lastig, maar ik merk dat dat goed is’.

Erkennen

‘Mijn partner maakt zich vaak zorgen en wil dat bespreken, maar voor mij hoeft dat niet. Ik trek mij liever terug en ga mijn eigen ding doen. Afleiding helpt mij. En ik heb me er bij neergelegd, ik erken dat het zo is. Ik maak me er niet meer kwaad over.’

Neem de tijd

Stap voor stap … niet alles tegelijk. De tijd leert en door de tijd te nemen zie je vaak weer nieuwe mogelijkheden.

Hulp zoeken

Het is goed om hulp te vragen bij het verwerken van de gevolgen van de schildklieraandoening. Het is niet alleen lastig voor jou, ook voor je omgeving. Het kan goed zijn om je partner, goede vriend(in) of anderen in je omgeving te betrekken.

Vrijwilliger zijn bij de SON

‘Het is fijn iets te kunnen betekenen voor anderen. Maar je krijgt er ook altijd wat voor terug; je wordt er zelf ook weer wijzer van’. Lees meer over vrijwilligerswerk bij SON.

Waar kun je terecht?

Contact met andere mensen met een schildklieraandoening:

  • Facebookgroep SON (besloten): een veilige omgeving om ervaringen uit te wisselen; vragen te stellen of gewoon stoom af te blazen en herkenning te vinden.
  • Schildkliertelefoon, ervaringsdeskundigen voor een luisterend oor en het beantwoorden van vragen
  • Activiteiten in het land: ontmoeten en delen van ervaringen. Bekijk de Agenda.

Meer over: