Positieve gezondheid

Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn

Tijdens het webinar Beweegklachten gaf spreker Lorraine McNab aan dat het belangrijk is ‘bewegen’ te zien als onderdeel van een groter geheel. Zij doelde hiermee op het concept-Positieve gezondheid dat de 6 pijlers laat zien die mensen belangrijk vinden voor een betekenisvol leven. Wil je weten waar je staat? Vul het spinnenweb van positieve gezondheid in om je ‘beginpunt’ duidelijk te krijgen.

Over positieve gezondheid

Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.
Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Dat is Positieve Gezondheid.

Spinnenweb Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid omvat 6 pijlers die mensen alle 6 even belangrijk vinden. Hun Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenweb-model. Dat kan er zo uitzien:

De 6 pijlers van Positieve Gezondheid zijn:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Meer lezen over het concept van Positieve gezondheid >>