School en studie

Naar school of studeren met een schildklieraandoening? Wat betekent een schildklieraandoening voor de school- of studeerprestaties? Heb je dan dezelfde mogelijkheden als de leeftijdsgenoten? Hoe ga je als ouder om met school? Moet een school of universiteit rekening houden met de ziekte van de leerling of student?

‘Ik koos er vrij snel voor om open te zijn tegen klasgenoten, dat heeft me veel gebracht’

Ook voor jongeren met een schildklieraandoening geldt dat zij in principe alle studies kunnen volgen. Mits ze daar de vereiste inzet en intelligentie voor hebben  én dat zij goed ingesteld zijn op hun medicatie.

Leerprestaties

Een (nog) niet ontdekte schildklieraandoening of een (nog) niet stabiele schildklier kan grote invloed hebben op leerprestaties. De schildklier regelt bijvoorbeeld snelheid van denken, concentratie en energie. Het kan zelfs zo zijn dat bepaalde vakken helemaal niet meer lukken, die voorheen geen enkel probleem op leverden.
Wanneer de schildklier weer stabiel is, komt het meestal allemaal weer in orde. Ook eventuele oogklachten kunnen een rol spelen. Door de oogklachten kan het lezen moeilijker worden en kan het lezen vermoeiend zijn.

De periode van een actieve schildklierziekte geeft geen goed beeld van de capaciteiten van de leerling of student. Bij de keuze van een vervolgopleiding of studierichting dient hier terdege rekening mee te worden gehouden. Vaak is het mogelijk om met de school hierover afspraken te maken. Er zijn regelingen die jongeren met een schildklieraandoening kunnen helpen onderwijs op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te blijven volgen. Ga tijdig het gesprek aan met de school als je iets wilt regelen.

Wist je dat door de ziekte van Graves je handschrift kan veranderen?

Voorbeelden van speciale regelingen

De speciale regelingen moeten op maat aangepast worden. Per persoon kunnen andere regelingen wenselijk zijn. Er is bijvoorbeeld een regeling om de examen- en proefwerktijd te verlengen tot maximaal 150% van de tijd.  Voor scholieren en / of studenten met een traag werkende schildklier is dit niet raadzaam. Zij hebben een klein duurvermogen, dan is juist inkorten van de tijd en stof een beter alternatief.
Je zult met de school of universiteit het gesprek aan moeten gaan om de mogelijkheden te bespreken.

Andere speciale regelingen zijn:

 • een proefwerk naar een andere dag verzetten en examens spreiden
 • aanpassingen in verband met vermoeidheid, bijvoorbeeld  langere rustpauze of leerstof inkorten
 • draaglast verminderen door het beperken van het aantal uren en /of het inkorten van schooldag
 • proefwerken / toetsen in de ochtend
 • vrijstelling van gymnastiek, corvee, laboratorium werk (staan te vermoeiend), werkweken aanpassen
 • gebruik van computer voor tentamens/examens

Hoe ga je het gesprek aan met school / universiteit?

 • Informeer de school / universiteit en blijf contact houden.
 • Wees open en direct in de communicatie met school / universiteit.
 • Betrek hen bij de zoektocht naar oplossingen.
 • Vraag de onderwijsinstelling eerlijk te zijn over de mogelijkheden.
 • Stap over je schroom heen en kom op voor jezelf / uw kind.
 • Vraag eventueel de behandelend arts om een brief te schrijven als bewijslast.
 • Zorg ervoor dat jij zelf of jouw kind een persoon blijft en niet een nummer.

Er zijn diverse voorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle studie in het onderwijs. Het blijft maatwerk om voor ieder bij zijn eigen situatie de juiste oplossingen te zoeken.

Handige websites

Cyberpoli – www.cyberpoli.nl / schildklier

De cyberpoli is een online en interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening, waaronder de schildklier- en hypofyseaandoeningen. Veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte lopen rond met vragen over hun ziekte die zij niet aan hun behandelaar hebben kunnen vragen. Ze kunnen onderling tips en ervaringen uitwisselen. Of ze willen gewoon nú iets weten over het leven met hun ziekte en het volgende poli bezoek staat pas gepland over een maand.

hogeronderwijstoegankelijk.nl

Check welke voorzieningen, aanpassingen en regelingen er zijn voor jou.

 

mbotoegankelijk.nl

Check welke voorzieningen, aanpassingen en regelingen er zijn voor jou.

Op eigen benen – www.opeigenbenen.nu

Op deze website staat informatie voor en over jongeren met een chronische aandoening die een transitie (overgang) doormaken naar volwassenheid op verschillende thema’s: Ik, Zorg, Relaties, Studie, Werk, Wonen, Vervoer, Vrije tijd, Sport en Ouders.

Studenten en een (zorg) verzekering – www.studenten-zorgverzekeringen.nl

In Nederland bestaan er mogelijkheden tot financiële compensatie en subsidies voor jongeren met een handicap of chronische ziekte die willen studeren. De belangrijkste regelingen worden hier weergegeven.

DUO over studievertraging – www.duo.nl

Door omstandigheden als een chronische aandoening kan het zijn dat de studie niet op tijd wordt afgerond of zelfs moet worden gestopt. Dan zijn uitzonderingen op de regels van de prestatiebeurs mogelijk.
Een verlenging van de prestatiebeurs of de diplomatermijn zijn opties, als het diploma halen wel mogelijk is, maar niet in de gestelde duur en als dit het directe gevolg is van medische omstandigheden. De prestatiebeurs kan ook worden omgezet in een gift.

Studeren & Werken op maat – www.studerenenwerkenopmaat.org

Stichting Studeren & Werken op maat zet zich landelijk in voor een inclusieve arbeidsmarkt voor de bijzondere groep hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking.

Meer lezen?

 • Stelling ‘Kinderen met een schildklieraandoening presteren slechter op school’, Schild, maart 2014.
 • Artikel Interview Jaqueline Aggenbach ‘Ik was depressief van vermoeidheid’, Schild, maart 2017.
 • Artikel ‘Studeren, bijbaantjes en stappen. Is dat te combineren? Een studentenleven met een schildklieraandoening.’ Schild, maart 2014.