Kruiden

Veel mensen gebruiken kruidenproducten, maar weten niet dat de combinatie van kruiden en medicijnen soms ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deed onderzoek naar de wisselwerking tussen kruiden en diverse medicatie. 

Het Voedingscentrum biedt informatie over kruidenpreparaten.

Invloed op andere medicijnen

Door het gebruik van een medicijn en een kruidenproduct kan wisselwerking optreden. Een wisselwerking kan ervoor zorgen dat een medicijn beter of slechter worden opgenomen of afgebroken in je lichaam. Zo krijg je misschien te veel of juist te weinig binnen van het medicijn. Daarnaast kunnen kruidenproducten en medicijnen elkaars werking versterken. Dan kun je eerder last krijgen van bijwerkingen.

Sint-Janskruid en wisselwerking medicijnen

In sommige gevallen kan een wisselwerking met een (ander) medicijn ernstige gevolgen hebben. Zo kan Sint-Janskruid bijvoorbeeld ervoor zorgen dat medicijnen tegen kanker minder effect hebben, maar de werking van anti-depressiva juist versterken.

Het is ook aan te raden om alert te zijn op de effecten van Sint-Janskruid in combinatie met het schildkliermedicijn levothyroxine. Patiënten die tegelijk levothyroxine én Sint-Janskruid gebruiken hebben mogelijk een hogere dosis van het schildkliermedicijn nodig.

Sint-Janskruid is een kruidenproduct. Het wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met milde tot matige depressieve klachten en bij milde maag-darmproblemen. Kruidenproducten met Sint-Janskruid worden als supplement daarnaast ook gebruikt bij andere klachten, zoals rugpijn, urineweginfecties of verkoudheid.

Als je Sint-Janskruid gebruikt of kortgeleden gebruikt hebt, informeer dan je arts. Doe dat vóór een meting van je schildklierwaarde.

Bronnen:

Kruiden die je in de keuken gebruikt bij het klaarmaken van voedsel hebben geen invloed op je medicijnen, maar let op als je de kruiden in hoge concentratie gebruikt zoals in een capsule.

Combinatie met medicijnen: overleg

Overleg altijd met je arts of apotheker voordat je een kruidenproduct en een (ander) medicijn samen gaat gebruiken. Lees ook altijd het etiket en de bijsluiter van je medicijn, daar kan informatie in staan over wisselwerkingen met medicijnen en kruiden. Staat er niks op het etiket of in de bijsluiter of twijfel je of er mogelijk een wisselwerking kan zijn? Vraag advies aan je arts of apotheker.

10 veel gebruikte kruiden

Het CBG deed onderzoek naar de wisselwerking tussen tien veelgebruikte kruiden en diverse medicatie, variërend van maagzuurremmers tot hartmedicatie.

Ga naar de informatie over over 10 kruiden

In de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG staat per medicijn duidelijk vermeld of het interacties heeft met kruidenproducten (in de kolom aan de rechterkant).

Bekijk hier de video over de risico’s op wisselwerkingen:

beeld-video-kruidem

Waarschuwing voor producten met Ashwagandha

Kruidenproducten worden door mensen over het algemeen als veilig gezien, maar ze kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Hoewel leverschade bij producten met Ashwagandha zeldzaam lijkt te zijn, is het belangrijk om bewust te zijn van dit risico.
Bron: Bijwerkingencentrum Lareb

Onderscheid kruidengeneesmiddel en kruidensupplement

Kruidenproducten zijn in Nederland beschikbaar als kruidengeneesmiddel en als kruidensupplement. Het CBG beoordeelt de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van kruidengeneesmiddelen. Kruidensupplementen worden níet beoordeeld door het CBG en vallen onder de Warenwet.

Kruidenproducten lijken onschuldig, maar zijn dat niet altijd. Kruidenproducten kunnen invloed hebben op hoe andere medicijnen werken (wisselwerking). De combinatie van bepaalde kruiden met medicijnen kan zelfs schadelijk voor de gezondheid zijn. Vertel het daarom altijd aan uw arts of apotheker als je een kruidengeneesmiddel of een kruidensupplement gebruikt.

Meer lezen op de website van het CBG

Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)