Werk

Aanvulling medische richtlijn schildklierfunctiestoornissen

Belangrijk nieuw onderdeel in de internistenrichtlijn is de module arbeid(sparticipatie). Ervaar je problemen met je bedrijfs- of arbo-arts, dan kan het helpen hem of haar op deze module te wijzen.

Lees meer

Over het algemeen kunnen mensen met een schildklieraandoening gewoon (blijven) werken. Helaas blijkt in de praktijk dat een deel van de mensen klachten heeft of houdt en daardoor tegen problemen aanlopen. Dit kan zijn omdat je:

  • recent bent gediagnosticeerd en nog niet (voldoende) goed bent ingesteld op medicijnen
  • al langer een schildklieraandoening hebt, maar (tijdelijk) ontregeld bent of
  • ondanks (adequate) behandeling restklachten ervaart.

Je kunt ook (rest)klachten ervaren als de TSH en FT4 binnen de referentiewaarden vallen. Zelfs als er sprake is van een optimale instelling.

Annemiek de Crom

Webinar terugkijken

Je kunt het webinar ‘Werken met een schildklieraandoening‘ (september 2022) terugkijken.

Alles rondom ‘aan het werk blijven’

Naar aanleiding van het webinar hebben we diverse materialen gebundeld rond het thema ‘Werken met een schildklieraandoening‘, waaronder de richtlijnmodule ‘Arbeidsparticipatie’.

Het blijft een uitdaging, waarbij je je grenzen moet blijven bewaken en piekbelastingen het liefst voorkomen. Hoe lastig het soms ook is, het vinden van de juiste balans gaat niet vanzelf. Het hangt sterk af van de soort baan die je hebt, de vermoeidheid en de impact die je van de schildklieraandoening en medicatie ondervindt.

Het is een zoektocht waar ieder mens zijn eigen weg in gaat. Wel kun je daarbij de nodige informatie en begeleiding krijgen.

Voor jonge mensen met een schildklieraandoening en (ex-)schildklierkankerpatiënten heeft SON eigen pagina’s over resp. arbeidsongeschiktheid en werk.

Patiëntenfederatie Nederland bundelt informatie

Op de website van Patiëntenfederatie Nederland (PFN), waarvan SON lid is, staat uitbreide informatie rondom werken met een chronische aandoening, die we hier mogen aanbieden. Met dank hiervoor.

Snel naar:

Ervaringen uitwisselen
Op de besloten facebookgroep van SON kun je ook vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Je kunt ook bellen met de Schildkliertelefoon. Je spreekt dan een ervaringsdeskundige vrijwilliger die je verder kan helpen.

Meer lezen?

Artikelen gepubliceerd in Schild magazine

Je kunt een (specifiek) los exemplaar kopen in de webshop (zolang de voorraad strekt) of donateur worden en elk kwartaal Schild magazine ontvangen.