Module arbeidsparticipatie

In de herziene richtlijn voor internisten wordt sinds 12-05-2022 speciaal aandacht besteed aan de knelpunten die patiënten met een schildklieraandoening kunnen hebben ten aanzien van werk. Tevens worden aanbevelingen gedaan hoe de werkgever en werknemer hierbij optimaal ondersteund kunnen worden.

De knelpunten en aanbevelingen staan in een aparte module ‘Randvoorwaarden – Schildklierfunctiestoornissen en arbeidsparticipatie’ als onderdeel van de richtlijn Schildklierfunctiestoornissen.

Over het algemeen kunnen mensen met een schildklieraandoening gewoon (blijven) werken. Helaas blijkt in de praktijk dat een deel van de mensen klachten heeft of houdt en daardoor in hun werk tegen problemen aanlopen. Dit kan zijn omdat je:

 • recent bent gediagnosticeerd en nog niet (voldoende) goed bent ingesteld op medicijnen
 • al langer een schildklieraandoening hebt, maar (tijdelijk) ontregeld bent of
 • ondanks (adequate) behandeling restklachten ervaart.

Je kunt ook (rest)klachten ervaren als de TSH en FT4 binnen de referentiewaarden vallen. Zelfs als er sprake is van een optimale instelling.

De ervaring leert dat het soms lastig is om je werkgever, arbo-, bedrijfs- of verzekeringsarts of arbeidsdeskundige te overtuigen van de ernst van de klachten, de impact er van en zelfs van de relatie met de schildklier. We hebben het dan onder meer over ernstige vermoeidheid, concentratievermogen, geheugenproblemen (brainfog) en psychische klachten.

Zit jij in zo’n situatie?

Laat hen dan de nieuwe module arbeids(participatie) lezen, als onderdeel van de medische richtlijn voor internisten. Hier staat beschreven dat “restklachten (waaronder moeheid en mentale problematiek) bij patiënten met behandelde hypo- of hyperthyreoïdie, en oogklachten bij patiënten met Graves orbitopathie belemmerend kunnen zijn ten aanzien van werk.”

Mogelijk kent je werkgever, arbo-, bedrijfs- of verzekeringsarts of arbeidsdeskundige deze nog niet. Je kunt de tekst hier downloaden, printen en meenemen voor het gesprek.

De module geeft aan:

 • Welke knelpunten ten aanzien van werk bestaan bij patiënten met klachten van schildklierfunctiestoornissen resp. restklachten bij behandelde schildklierfunctiestoornissen
 • Hoe werkgever en werknemer hierbij optimaal ondersteund kunnen worden
 • Handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts

Aanbevelingen in deze module:

 • Laat bij de beoordeling meewegen dat restklachten (waaronder moeheid en mentale problematiek) bij patiënten met behandelde hypo- of hyperthyreoïdie, en oogklachten bij patiënten met Graves orbitopathie belemmerend kunnen zijn ten aanzien van werk.
 • Zoek samen naar een passende balans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Verbetering van het klachtenpatroon kan achterlopen op de biochemische instelling. Het advies aan de bedrijfsarts is om hier bij de werkgever tijd voor te vragen.

In de module worden benoemd en beschreven:

 • Ervaren knelpunten
 • Restklachten
 • Oogklachten (Graves orbitopathie)
 • Problemen met het lichaamsgewicht
 • Handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts
  Dit deel van de module begint met een aantal algemene handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts en verwijst voor de patiënten/werknemers met blijvende restklachten bij behandelde schildklierfunctiestoornissen naar de NVAB richtlijn ‘Chronisch Zieken en Werk’ (2016) voor praktische handvatten.

Heb je behoefte aan een luisterend oor en/of iemand die met je meedenkt, neem dan contact op met de Schildkliertelefoon. Je spreekt dan een ervaringsdeskundige vrijwilliger die je verder kan helpen.

*Medische (specialistische) richtlijnen zijn bedoeld om (huis)artsen en specialisten te helpen bij de patiëntenzorg in de dagelijkse praktijk. Richtlijnen komen tot stand op grond van een gedegen analyse van wetenschappelijke literatuur en de ervaringen van huisartsen, medisch specialisten en patiëntenorganisaties.