Module arbeidsparticipatie

Module arbeidsparticipatie in richtlijn Schildklierfunctiestoornissen

Als je last van schildklierklachten hebt, kan dit ook effect hebben op je werk. De ervaring leert dat het dan soms lastig is om je werkgever, arbo-, bedrijfs- of verzekeringsarts of arbeidsdeskundige te overtuigen van de ernst van de klachten, de impact er van en zelfs van de relatie met de schildklier. We hebben het dan onder meer over ernstige vermoeidheid, concentratievermogen, geheugenproblemen (brainfog) en psychische klachten. Dit kan te meer problemen opleveren als je te maken hebt met onregelmatige werktijden en/of nachtdiensten.

Zit jij in zo’n situatie?
Weet dan dat er recent aan de medische richtlijn Schildklierfunctiestoornissen voor internisten* een module is toegevoegd ‘Randvoorwaarden – Schildklierfunctiestoornissen en arbeidsparticipatie’. Hier staat beschreven dat “restklachten (waaronder moeheid en mentale problematiek) bij patiënten met behandelde hypo- of hyperthyreoïdie, en oogklachten bij patiënten met Graves orbitopathie belemmerend kunnen zijn ten aanzien van werk.”

Deze module bestaat pas sinds november 2021. Mogelijk kent je werkgever, arbo-, bedrijfs- of verzekeringsarts of arbeidsdeskundige deze nog niet. Je kunt de tekst hier downloaden, printen en meenemen voor het gesprek.

Module arbeidsparticipatie benoemt klachten en geeft handvatten

De module geeft aan:

 • Welke knelpunten ten aanzien van werk bestaan bij patiënten met klachten van schildklierfunctiestoornissen resp. restklachten bij behandelde schildklierfunctiestoornissen
 • Hoe werkgever en werknemer hierbij optimaal ondersteund kunnen worden
 • Handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts

Aanbevelingen in deze module:

 • Laat bij de beoordeling meewegen dat restklachten (waaronder moeheid en mentale problematiek) bij patiënten met behandelde hypo- of hyperthyreoïdie, en oogklachten bij patiënten met Graves orbitopathie belemmerend kunnen zijn ten aanzien van werk.
 • Zoek samen naar een passende balans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Verbetering van het klachtenpatroon kan achterlopen op de biochemische instelling. Het advies aan de bedrijfsarts is om hier bij de werkgever tijd voor te vragen.

In de module worden benoemd en beschreven:

 • Ervaren knelpunten
 • Restklachten
 • Oogklachten (Graves orbitopathie)
 • Problemen met het lichaamsgewicht
 • Handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts
  Dit deel van de module begint met een aantal algemene handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts en verwijst voor de patiënten/werknemers met blijvende restklachten bij behandelde schildklierfunctiestoornissen naar de NVAB richtlijn ‘Chronisch Zieken en Werk’ (2016) voor praktische handvatten.
*Medische (specialistische) richtlijnen zijn bedoeld om (huis)artsen en specialisten te helpen bij de patiëntenzorg in de dagelijkse praktijk. Richtlijnen komen tot stand op grond van een gedegen analyse van wetenschappelijke literatuur en de ervaringen van huisartsen, medisch specialisten en patiëntenorganisaties.