Zorgverzekering

Elk jaar komen zorgverzekeraars met nieuwe premies en pakketten in november. Het kan nuttig zijn om te kijken of je zorgverzekering nog voldoet in je huidige situatie. En of je met het voor jou passende pakket niet bij een andere zorgverzekeraar beter of voordeliger uit bent.

Verplicht eigen risico en eigen bijdrage in 2022

 

Wijzigingen inhoud basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk.

Voor 2022 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket, waaronder het medicijn Natpar® voor chronische hypoparathyreoïdie (bijschildklierziekte). Dat is een medicijn dat als aanvullende behandeling kan dienen voor patiënten met chronische hypoparathyreoïdie, voor wie standaardtherapie onvoldoende is.
Meer lezen over Natpar® »

Aanvullende verzekeringen veranderen

Aanvullende pakketten veranderen ieder jaar. Kijk daarom met name goed wat je aanvullende verzekering nog vergoedt. Is er bijvoorbeeld wel of niet een (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw medicijnen (eigen bijdrage). En past dit nog bij je zorggebruik en wat je mogelijk het komend jaar verwacht?

Preferentiebeleid: wees alert!

Met ingang van 2022 voeren zorgverzekeraars CZ en VGZ preferentiebeleid voor levothyroxine. Het preferente (voorkeurs) geneesmiddel is Thyrofix. Dit voorkeursbeleid geldt enkel en alleen voor mensen die voor het eerst schildkliermedicatie gaan slikken. Meer lezen »
Let op: Onder CZ en VGZ (klik om de labels te zien) kunnen onderliggende verzekeraars/labels vallen.

 

Zorgverzekeringskaarten: polis in een notendop

Er is een Zorgverzekeringskaart voor elke basisverzekering en elke aanvullende ziektekostenverzekering. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde kaart om informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en vergoedingen zo beknopt, begrijpelijk en vergelijkbaar mogelijk over te brengen. Je kunt de Zorgverzekeringskaarten gebruiken als je je oriënteert op een andere zorgverzekering of als je situatie verandert gedurende de looptijd van de verzekering (bij ziekte of verhuizing).
Ga naar de website Zorgverzekeringskaart.nl »

Handige informatie bij betrouwbare websites

Wat is een goede ‘vergelijkingssite’?

Twee betrouwbare websites*:

*Er zijn meer vergelijkingssites. Check de website ConsuWijzer voor tips.

 

Tip: vergoeding contributie patiëntenorganisatie

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (deels) de jaarlijkse contributie. Als eis kan gesteld worden dat SON aangesloten is bij de Patiëntenfederatie of Ieder(in). SON is lid van Patiëntenfederatie Nederland.
Kijk op de website Poliswijzer.nl of jouw zorgverzekeraar het donateurschap van SON (deels) vergoedt.