Kennisfestivals

Jaarlijks organiseert Schildklier Organisatie Nederland een zgn. Kennisfestival met als doel kennisvermeerdering over een specifiek onderwerp. Een onderwerp dat nieuw is voor SON of dat SON oppakt als speerpunt.

Omdat de onderwerpen voor SON relatief nieuw zijn, organiseren we dit in principe voor onze vrijwilligers. Zij vormen de basis, hen willen we in de eerste plaats voldoende bagage geven. Van daaruit gaan we verder bouwen en delen. Indien er ruimte is bieden we ook een aantal geïnteresseerde donateurs de gelegenheid deel te nemen aan Kennisfestivals.

Thema 2023

Op zaterdag 25 november is het thema complementaire zorg. SON is zich aan het oriënteren hoe we met de toenemende vraag naar informatie over aanvullende zorg in relatie tot schildklieraandoeningen moeten omgaan. We zoeken naar mogelijkheden hoe we een waardevolle, onderbouwde handreiking kunnen doen aan mensen die overwegen aanvullende zorg te gaan gebruiken of reeds gebruiken.

Thema 2022

Op 19 november 2022 was het thema multimorbiditeit. Dit gaat om het hebben van meerdere chronische aandoeningen in één patiënt, een nieuw speerpunt voor SON.

Het Kennisfestival heeft opgeleverd:

  • een webinar over multimorbiditeit
  • twee onderzoeken over multimorbiditeit:
    • onder chronisch zieken en
    • onder schildklierpatiënten
Lees meer onder ‘Multimorbiditeit’