Informatiebronnen schildkliermedicijnen

Je vindt hier betrouwbare bronnen voor informatie over (schildklier)medicijnen.

Apotheek.nl

Op apotheek.nl (KNMP) vind je “alles over medicijnen”, bedoeld voor het publiek. Hier staat beschreven:

  • voor welke klachten en ziektes het medicijn wordt gebruikt
  • hoe het werkt
  • wanneer de medicijngebruiker effect van het middel kan verwachten
  • mogelijke bijwerkingen
  • wanneer aan de bel te trekken

Prijs en vergoeding medicijnen

Op apotheek.nl/zorg-van-de-apotheek vind je een toelichting over het eigen risico en de eigen bijdrage en over de kosten die de apotheek ontvangt voor de verleende zorg.

Medicijnkosten

Op de website Medicijnkosten.nl (Zorginstituut Nederland) zie je welke medicijnen in het basispakket zitten (en dus worden vergoed) en wat deze medicijnen ongeveer kosten. Wat een medicijn jou precies kost, hangt af van:

de afspraken tussen je apotheek en jouw zorgverzekeraar over vergoeding
je eigen risico – of je dit al opgebruikt hebt
de eigen bijdrage die je eventueel moet betalen
Bekijk ook de informatie op de website van de Rijksoverheid Wat betaal ik voor medicijnen op recept?

Geneesmiddeleninformatiebank

Op Geneesmiddeleninformatiebank.nl (CBG) vind je de officiële informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, zoals:

  • patiëntenbijsluiter
  • samenvatting van de productkenmerken (SmPC)

zwangere-vrouwGeneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Op de website van Lareb/TIS staat informatie afkomstig van de Teratologie Informatie Service (TIS). De TIS is het kenniscentrum op het gebied van mogelijke effecten van geneesmiddelgebruik op de zwangerschap, het ongeboren kind en de borstvoeding.

Beschikbaarheid medicijnen

Op Farmanco.knmp.nl (KNMP) staat actuele informatie over:

  • de beschikbaarheid van medicijnen
  • geadviseerde alternatieven
  • beschikbaarheidsproblemen, bijvoorbeeld met de levering van levothyroxine

Farmacotherapeutisch Kompas (FK)

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is hét hulpmiddel voor artsen bij het voorschrijven van medicijnen aan patiënten. Het FK heeft als doel het stimuleren van gepast gebruik van geneesmiddelen. Gepast gebruik houdt in: behandeling met geneesmiddelen in medisch opzicht het best zijn. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingsadviezen. Het Farmacotherapeutisch Kompas is een product van Zorginstituut Nederland (ZIN). Het FK wordt geschreven door artsen en apothekers.