Restklachten hypothyreoïdie

Onderzoek ‘Omgaan met restklachten bij hypothyreoïdie en behoefte aan ondersteuning’

Dit onderzoek beoogde informatie te verzamelen over:

  • de invloed van de restklachten op je dagelijkse leven;
  • hoe je omgaat met deze restklachten;
  • wat je nodig hebt om zo goed mogelijk te kunnen leven met de restklachten.

Doel: de informatie kan artsen en andere zorgverleners helpen om jouw leven met de klachten beter te begrijpen. Daardoor kunnen zij samen met jou de behandeling beter afstemmen op jouw situatie.

Bekijk ook het onderzoek naar de T3 – 4 combinatietherapie, voor patiënten met restklachten.

De resultaten zijn bekend

Een tipje van de sluier. Marike de Reuver (onderzoeker) “Veel deelnemers zoeken naar houvast over de oorzaak, maar ook over het omgaan met de klachten. Iedereen probeert zo goed mogelijk met de klachten te leven. Men probeert of meer of minder sporten helpt. Of het aanpassen van de voeding. En iedereen doseert de energie en activiteiten. Sommigen delen het dagelijkse huishouden op in stukjes.”

Lees het artikel met de resultaten in magazine Schild

Dit onderzoek is uitgevoerd door Marike de Reuver in het kader van haar masterscriptie gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit (www.ou.nl), in samenwerking met het Nivel (www.nivel.nl).